Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.
ZAMKNIJ X

Geneza samorządu terytorialnego w Polsce

Ostatnio komentowane
co ja robie
white seagull • 2019-11-18 13:43:47
siema siema
mechatronik • 2019-11-18 10:59:19
co to ma być
xd/ofuj • 2019-11-18 10:59:48
Fajne fajne ale i tak jedynka wpadła jak zyd do gazu pozdro
Jarosław/jaro • 2019-11-18 09:28:08
t
g • 2019-11-18 07:31:33
Autor:
Drukuj
Drukuj
Rozmiar
AAA

Idea samorządu terytorialnego, jako pewnego podziału kraju ułatwiającego zarządzanie nim jest bardzo stara, ponieważ była stosowana już w czasach starożytnych. Należy jednak podkreślić, iż obecny samorząd nie stanowi jej zwykłej kontynuacji, ponieważ doszło do rozszerzenia idei, a także włączenia w jej wykonywanie wszystkich mieszkańców danej jednostki samorządowej (wcześniej wpływ na władzę miała jedynie ograniczona grupa osób).

Kształtowanie się samorządu terytorialnego we współczesnym ujęciu tego słowa można powiązać z przełomem XVII i XIX stulecia i doświadczeniami rewolucyjnej Francji oraz reformami przeprowadzonymi w Prusach. Należy tutaj podkreślić znaczenie prawa naturalnego, zgodnie z którym przyznano pewne naturalne, niezbywalne prawa dla gmin – w tym prawo do samorządności, do podmiotowości gminy w relacji z państwem. W tym rozumieniu gmina jest wskazywana na formę organizacji społeczeństwa starszą od państwa.

Możliwość rozwoju idei samorządności z początku XIX wieku była powiązana z upadkiem feudalizmu i społeczeństwa stanowego – wtedy obywatele zostali uznani za równych wobec prawa, a przez to mogli uczestniczyć we władzy poprzez jednostki samorządowe.

Pierwsze przejawy nowoczesnej samorządności w Polsce są zawarte w ordynacji miejskiej z 1791 r., która następnie została włączona do polskiej Konstytucji 3 Maja. Ordynacja ta umożliwiała miastom królewskim wybór magistratów, burmistrzów i wójtów. Następnie jednak wprowadzono zmiany (reformy Napoleona z 1800 r.), poprzez które gminy stały się jednostkami rządowymi, brak więc było elementów samorządności. W czasach zaborów samorząd w Polsce funkcjonował wyłącznie w zakresie, na jaki pozwoliły państwa zaborcze.

 

Polecamy również:

 • Samorząd terytorialny w Polsce - historia

  Samorząd w Polsce funkcjonował już od średniowiecza, jednak w zasadniczy sposób różnił się od samorządności w nowoczesnym ujęciu. Najbardziej podstawową różnicą jest fakt, że władza samorządowa należała do bardzo wąskiej grupy osób – szlachty, która sprawowała władzę lokalną... Więcej »

 • Cechy samorządu terytorialnego

  Samorząd terytorialny posiada kilka istotnych cech, m.in.  jest wyodrębniony i powołany do wykonywania zadań administracji państwowej w granicach i zakresie określonym przez prawo – posiada osobowość prawną. Więcej »

 • Zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce

  Do najważniejszych zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce należy zasada pomocniczości oraz decentralizacji. Więcej »

 • Zadania samorządu terytorialnego w Polsce

  Zgodnie z Konstytucją RP samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne, które nie zostały zastrzeżone przez Konstytucję lub inne akty prawne dla organów innych władz publicznych (art. 163). Więcej »

 • Rola samorządu terytorialnego w Polsce

  Podstawową funkcją samorządu terytorialnego jest decentralizacja władzy – przesunięcie jej bliżej obywateli dla jej sprawności z jednej strony, a z drugiej – dla lepszego odpowiadania na potrzeby ludzi. Bardzo istotną funkcją samorządu terytorialnego jest także zapewnianie właściwej alokacji finansowej... Więcej »

Komentarze (0)
2 + 3 =