Rola samorządu terytorialnego w Polsce

Podstawową funkcją samorządu terytorialnego jest decentralizacja władzy – przesunięcie jej bliżej obywateli dla jej sprawności z jednej strony, a z drugiej – dla lepszego odpowiadania na potrzeby ludzi. Bardzo istotną funkcją samorządu terytorialnego jest także zapewnianie właściwej alokacji finansowej – skuteczny rozdział finansów jest bowiem możliwy tylko tam, gdzie władza ma rzeczywisty wgląd w potrzeby danej społeczności i ewentualne możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego.

Nie należy zapominać także o innej funkcji samorządu, jaką jest aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego, umożliwienie partycypacji ludności we władzy, a tym samym umożliwienie realizacji zasad demokracji.

W związku z powyżej wymienionymi funkcjami rola samorządu terytorialnego jako czynnika rozwoju demokratycznego państwa prawa ze skuteczną polityką oraz aktywizacją społeczeństwa jest nie do przecenienia. Samorząd terytorialny – mimo pewnych trudności, z jakimi musi się mierzyć (choćby efektywnej współpracy poszczególnych jego szczebli) – umożliwia zdecydowanie lepsze zarządzanie krajem niż rządy sprawowane w sposób scentralizowany, jak to miało miejsce np. w czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.

Dla jeszcze lepszej działalności samorządu terytorialnego istotne jest jednak zapewnienie jednostkom samorządu terytorialnego odpowiednich środków finansowych, dzięki którym w bardziej skuteczny sposób będą one mogły realizować zadania uznawane w ustawie za własne (obecnie uznaje się, że w wielu przypadkach środki przekazywane jednostkom samorządowym są zbyt małe).

Polecamy również:

 • Geneza samorządu terytorialnego w Polsce

  Idea samorządu terytorialnego, jako pewnego podziału kraju ułatwiającego zarządzanie nim jest bardzo stara, ponieważ była stosowana już w czasach starożytnych. Należy jednak podkreślić, iż obecny samorząd nie stanowi jej zwykłej kontynuacji, ponieważ doszło do rozszerzenia idei, a także włączenia w jej wykonywanie... Więcej »

 • Samorząd terytorialny w Polsce - historia

  Samorząd w Polsce funkcjonował już od średniowiecza, jednak w zasadniczy sposób różnił się od samorządności w nowoczesnym ujęciu. Najbardziej podstawową różnicą jest fakt, że władza samorządowa należała do bardzo wąskiej grupy osób – szlachty, która sprawowała władzę lokalną... Więcej »

 • Cechy samorządu terytorialnego

  Samorząd terytorialny posiada kilka istotnych cech, m.in.  jest wyodrębniony i powołany do wykonywania zadań administracji państwowej w granicach i zakresie określonym przez prawo – posiada osobowość prawną. Więcej »

 • Zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce

  Do najważniejszych zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce należy zasada pomocniczości oraz decentralizacji. Więcej »

 • Zadania samorządu terytorialnego w Polsce

  Zgodnie z Konstytucją RP samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne, które nie zostały zastrzeżone przez Konstytucję lub inne akty prawne dla organów innych władz publicznych (art. 163). Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 2 + 5 =
BOBBB
2021-01-18 08:36:01
Fajne
Ostatnio komentowane
lubie placki
smn44 • 2021-02-27 16:10:55
Fajne.
Moper • 2021-02-27 14:21:53
dfghjk
zhjbh • 2021-02-27 13:45:38
jd
dispies • 2021-02-27 11:59:06