Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.
ZAMKNIJ X
Autor:
Drukuj
Drukuj
Rozmiar
AAA

Rola samorządu terytorialnego w Polsce

Podstawową funkcją samorządu terytorialnego jest decentralizacja władzy – przesunięcie jej bliżej obywateli dla jej sprawności z jednej strony, a z drugiej – dla lepszego odpowiadania na potrzeby ludzi. Bardzo istotną funkcją samorządu terytorialnego jest także zapewnianie właściwej alokacji finansowej – skuteczny rozdział finansów jest bowiem możliwy tylko tam, gdzie władza ma rzeczywisty wgląd w potrzeby danej społeczności i ewentualne możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego.

Nie należy zapominać także o innej funkcji samorządu, jaką jest aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego, umożliwienie partycypacji ludności we władzy, a tym samym umożliwienie realizacji zasad demokracji.

W związku z powyżej wymienionymi funkcjami rola samorządu terytorialnego jako czynnika rozwoju demokratycznego państwa prawa ze skuteczną polityką oraz aktywizacją społeczeństwa jest nie do przecenienia. Samorząd terytorialny – mimo pewnych trudności, z jakimi musi się mierzyć (choćby efektywnej współpracy poszczególnych jego szczebli) – umożliwia zdecydowanie lepsze zarządzanie krajem niż rządy sprawowane w sposób scentralizowany, jak to miało miejsce np. w czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.

Dla jeszcze lepszej działalności samorządu terytorialnego istotne jest jednak zapewnienie jednostkom samorządu terytorialnego odpowiednich środków finansowych, dzięki którym w bardziej skuteczny sposób będą one mogły realizować zadania uznawane w ustawie za własne (obecnie uznaje się, że w wielu przypadkach środki przekazywane jednostkom samorządowym są zbyt małe).

Zobacz również

 • Geneza samorządu terytorialnego w Polsce

  Idea samorządu terytorialnego, jako pewnego podziału kraju ułatwiającego zarządzanie nim jest bardzo stara, ponieważ była stosowana już w czasach starożytnych. Należy jednak podkreślić, iż obecny samorząd nie stanowi jej zwykłej kontynuacji, ponieważ doszło do rozszerzenia idei, a także włączenia w jej wykonywanie wszystkich mie...

  Więcej
 • Samorząd terytorialny w Polsce - historia

  Samorząd w Polsce funkcjonował już od średniowiecza, jednak w zasadniczy sposób różnił się od samorządności w nowoczesnym ujęciu. Najbardziej podstawową różnicą jest fakt, że władza samorządowa należała do bardzo wąskiej grupy osób – szlachty, która sprawowała władzę lokalną poprzez np...

  Więcej
 • Cechy samorządu terytorialnego

  Samorząd terytorialny posiada kilka istotnych cech, m.in.  jest wyodrębniony i powołany do wykonywania zadań administracji państwowej w granicach i zakresie określonym przez prawo – posiada osobowość prawną.

  Więcej
 • Zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce

  Do najważniejszych zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce należy zasada pomocniczości oraz decentralizacji.

  Więcej
 • Zadania samorządu terytorialnego w Polsce

  Zgodnie z Konstytucją RP samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne, które nie zostały zastrzeżone przez Konstytucję lub inne akty prawne dla organów innych władz publicznych (art. 163).

  Więcej

Losowe zadania

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 4 =
Ostatnio komentowane
dzk
okokkokoook • 2020-05-28 16:55:59
XD WOGULE
Agata • 2020-05-28 13:53:39
proste
Kuba • 2020-05-28 09:59:41
OMG
Matriks • 2020-05-28 08:44:21
Bardzo dobre i super pomocne.
bobas • 2020-05-27 17:31:25