Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.
ZAMKNIJ X

Budżet samorządowy - definicja, cechy

Ostatnio komentowane
Piszczałka "zamknięta" to piszczałka zamknięta obustronnie (jej długość fali to 2L...
Doktor • 2020-01-22 13:02:15
Artykuł należy uzupełnić o wykres funkcji P(t)=u(t)*i(t), ponieważ wartości skuteczn...
elfw • 2020-01-22 11:15:25
essa
knopers • 2020-01-20 18:18:59
no właśnie
co cie to 2 • 2020-01-20 15:57:36
ELUWINA
KISIELEK • 2020-01-20 14:56:57
Autor:
Drukuj
Drukuj
Rozmiar
AAA

Budżet samorządowy - definicja

Budżetem samorządu terytorialnego nazywamy plan dochodów i wydatków danej jednostki samorządowej. Warto wiedzieć, że planowanie takie ma cykl roczny – decyzję o budżecie podejmuje organ stanowiący jednostki w drodze uchwały, jednak wyłączny wpływ na formułowanie projektu budżety posiada wykonawczy organ jednostki samorządowej, czyli wójt (burmistrz/prezydent) lub też zarząd powiatowy bądź wojewódzki).

Istotnym elementem budżetu danej jednostki samorządu terytorialnego jest rozbicie dochodów na źródła ich uzyskiwania, a także szczegółowy podział wydatków na poszczególne działy.

Finansową działalność jednostek samorządu kontroluje i nadzoruje Regionalna Izba Obrachunkowa, która opiniuje budżet danej gminy przed jego uchwaleniem.

Wielkość budżetu jednostki samorządu terytorialnego w dużej mierze zależy od dotacji celowych z budżetu państwa i wysokości tzw. subwencji ogólnych, choć oczywiście poszczególne jednostki samorządu terytorialnego (jst) mają także inne dochody – tzw. dochody własne. Dochody te pochodzą m.in. z majątku jst, z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych itp., od wpływów z opłat – m.in. skarbowej, a także z udziału z podatku dochodowego od osób fizycznych (mieszkających na terenie gminy także powiatu czy województwa) i prawnych (z siedzibą firmy na terenie danej gminy – także powiatu czy województwa).

Polecamy również:

 • Geneza samorządu terytorialnego w Polsce

  Idea samorządu terytorialnego, jako pewnego podziału kraju ułatwiającego zarządzanie nim jest bardzo stara, ponieważ była stosowana już w czasach starożytnych. Należy jednak podkreślić, iż obecny samorząd nie stanowi jej zwykłej kontynuacji, ponieważ doszło do rozszerzenia idei, a także włączenia w jej wykonywanie... Więcej »

 • Samorząd terytorialny w Polsce - historia

  Samorząd w Polsce funkcjonował już od średniowiecza, jednak w zasadniczy sposób różnił się od samorządności w nowoczesnym ujęciu. Najbardziej podstawową różnicą jest fakt, że władza samorządowa należała do bardzo wąskiej grupy osób – szlachty, która sprawowała władzę lokalną... Więcej »

 • Cechy samorządu terytorialnego

  Samorząd terytorialny posiada kilka istotnych cech, m.in.  jest wyodrębniony i powołany do wykonywania zadań administracji państwowej w granicach i zakresie określonym przez prawo – posiada osobowość prawną. Więcej »

 • Zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce

  Do najważniejszych zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce należy zasada pomocniczości oraz decentralizacji. Więcej »

 • Zadania samorządu terytorialnego w Polsce

  Zgodnie z Konstytucją RP samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne, które nie zostały zastrzeżone przez Konstytucję lub inne akty prawne dla organów innych władz publicznych (art. 163). Więcej »

Komentarze (0)
2 + 2 =