Stworzony na obraz i podobieństwo

Wszystkie stworzenia są w pewnym stopniu podobne do Boga, jednak w szczególny sposób człowiek, który został stworzony na obraz i podobieństwo Boże.

Człowiek łączy w sobie dwie natury: duchową i cielesną, czyli posiada ciało i duszę. Bóg nie posiada ciała, zatem należy pamiętać, że owo podobieństwo będzie odnosiło się tylko do aspektów duchowych. Już samo pojęcie nieśmiertelnej duszy wskazuje, że człowiek ma coś z wieczności Boga. Katechizm Kościoła Katolickiego mówi o duszy, że od chwili poczęcia jest ona przeznaczona do szczęścia wiecznego (KKK, 2258).

Dzięki stworzeniu „na obraz Boży” człowiek, jako jedyny spośród stworzeń widzialnych, posiada zdolność poznawania Boga w sposób pewny na podstawie Jego dzieł i przyjmowania Objawienia Bożego. Tylko on jest wezwany do uczestniczenia w życiu Boga; komunii z Nim. Na Soborze Watykańskim II stwierdzono, że człowiek jest „jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego”. Należy przy tym podkreślić, że Pan stworzył ludzi z miłości.

Ze „stworzenia na obraz i podobieństwo Boże” wynika kilka rzeczy. Przede wszystkim człowiek ma godność osoby – jest kimś, a nie czymś (w przeciwieństwie do innych istot żyjących). Innymi słowy, człowiek

Polecamy również:

 • Wolna wola

  Bóg stworzył człowieka jako istotę rozumną i obdarzoną wolną wolą. Wolną wolą nazywa się władzę decydowania o samym sobie, określania siebie oraz możliwość podejmowania samodzielnie decyzji, wyborów dotyczących biegu wydarzeń, działania bądź niedziałania. Człowiek posiada tę zdolność, gdyż... Więcej »

 • Kto jest moim bliźnim?

  Miłość bliźniego stanowi centrum moralności chrześcijańskiej. Nie można bowiem żyć w komunii z Bogiem, jeśli nie żyje się w komunii z bliźnimi. Co więcej, nie można kochać Boga, jeśli grzeszy się przeciwko bliźnim. Miłość bliźniego jest nieodłączna od miłości Boga. Więcej »

 • Natura człowieka

  Człowiek, jako stworzenie Boga, musi być stworzeniem dobrym. Mówiąc jednak o naturze ludzkiej, sprawa staje się bardziej skomplikowana. Ludzie, jako jedyne stworzenia, zostali bowiem ukonstytuowani w przyjaźni z Bogiem, w stanie świętości i sprawiedliwości, aby móc uczestniczyć w Jego życiu. Więcej »

 • Moralność czynów ludzkich i uczuć

  Prawo moralne jest dziełem Boga; Jego ojcowskim pouczeniem. Wyznacza człowiekowi drogi, zasady postępowania, które mają go zaprowadzić do szczęścia. Równocześnie zakazuje tego co złe, czyli tego co odwraca człowieka od Pana. Więcej »

 • Powołanie człowieka

  Powołaniem człowieka jest poznawanie i miłowanie Boga, gdyż wyłącznie w Bogu człowiek może osiągnąć szczęście,  którego szuka i pragnie. Przymierze, komunia z Bogiem jest głównym celem życia człowieka. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 5 =
Ostatnio komentowane
Słabe dostałem 1
• 2022-05-19 09:29:27
Bardzo słaba lektura :/
• 2022-05-19 06:45:01
Ważne jest, że przelana pod Monte Cassino polska krew, którą piły czerwone maki nie b...
• 2022-05-18 19:05:56
@ Krzyż, o co Tobie się rozchodzi?
• 2022-05-16 23:41:06
Dzięki pomogło
• 2022-05-16 19:44:12