Akt konfederacji warszawskiej

Kiedy i w jakich okolicznościach został uchwalony oraz co postanawiał akt konfederacji warszawskiej?

Szkoła Podstawowa Historia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Szymon Ekspert eSzkola.pl
01.11.2020 19:43

Akt konfederacji warszawskiej został uchwalony we styczniu 1573 roku na sejmie konwokacyjnym w Warszawie. Był to czas bezkrólewia – po śmierci Zygmunta Augusta, a przed wyborem nowego monarchy (którym niedługo później został Henryk Walezy). Dokument ten potwierdzał obowiązywanie w Polsce zasady tolerancji religijnej oraz równouprawnienia innowierczej szlachty. W późniejszym czasie postanowienia zawarte w akcie konfederacji warszawskiej musiały być potwierdzane przez każdego nowego monarchę (jako część tzw. artykułów henrykowskich).

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza