Zadanie z piramidą płci i wieku

Na podstawie poniższej piramidy płci i wieku, przedstawiającej strukturę liczebną ludności Polski w roku 2020 - odpowiedz na pytania.

 

a) Która grupa wiekowa stanowi największy udział w ludności Polski i ile on wynosi?

b) Które roczniki stanowią najliczniejszą grupę wiekową wśród osób w wieku poprodukcyjnym?

c) Które roczniki wśród mężczyzn w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym razem, stanowią najmniej liczną grupę wiekową?

d) Czy mężczyźni stanowią większy udział wśród młodszych, czy wśród starszych grup wiekowych względem kobiet i w której grupie wiekowej następuje przełamanie równowagi?

 

Piramida płci i wieku ludności Polski w roku 2020_Zadanie z piramidą płci i wieku

Ryc. Piramida płci i wieku ludności Polski w roku 2020

Źródło: strona internetowa populationpyramid.net

Studia Geografia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Patryk Ekspert eSzkola.pl
22.11.2020 13:01

Odpowiedzi na pytania:

a) Która grupa wiekowa stanowi największy udział w ludności Polski i ile on wynosi? 

Najliczniejszą grupę wiekową stanowią osoby w wieku 35-39 lat - udział na poziomie 8,8% ludności Polski.

 

b) Które roczniki stanowią najliczniejszą grupę wiekową wśród osób w wieku poprodukcyjnym?

Wśród osób w wieku poprodukcyjnym (60 lat kobiety/65 lat mężczyźni), najliczniejszą grupę stanowią roczniki 1956-1960.

 

c) Które roczniki wśród mężczyzn w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym razem, stanowią najmniej liczną grupę wiekową?

Wśród mężczyzn w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym (od 0 do 64 roku życia) najmniej liczną grupę stanowią roczniki 2001-2005.

 

d) Czy mężczyźni stanowią większy udział wśród młodszych, czy wśród starszych grup wiekowych względem kobiet i w której grupie wiekowej następuje przełamanie?

Mężczyźni stanowią większy udział wśród młodszych grup wiekowych - przełamanie w liczebności następuję w grupie 50-54 lat (od której w młodszych grupach wiekowych przeważają mężczyźni, a w starszych kobiety). 

Dzięki! 8
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza