Liturgia eucharystyczna - strona 3

sposób liturgia eucharystyczna dobiega końca.

Kościół podkreśla, że przez przemianę chleba i wina, Chrystus jest prawdziwie, rzeczywiście obecny w tym sakramencie. Przez konsekrację substancja chleba staje się substancją Ciała Chrystusa, a substancja wina – substancją Jego Krwi. Kościół nazywa tą przemianę przeistoczeniem bądź transsubstancjacją i podkreśla, że Cały Chrystus jest obecny w każdej postaci eucharystycznych, czyli chlebie i winie, oraz w każdej ich cząstce. Zgodnie ze słowami św. Tomasza obecność prawdziwego Ciała Chrystusa i prawdziwej Krwi w sakramencie Eucharystii nie można pojąć zmysłami, lecz jedynie przez wiarę.

Kościół katolicki przyjmuje możliwość interkomunii eucharystycznej, czyli przystępowania do sakramentu Komunii, w Kościołach wschodnich. Odrzuca jednak taką możliwość we wspólnotach eklezjalnych powstałych w wyniku Reformacji, głównie ze względu na brak sakramentu kapłaństwa w tych wspólnotach.

Polecamy również:

  • Ustanowienie Eucharystii

    Sakrament Eucharystii został ustanowiony przez Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy, czyli tej nocy, której Chrystus został wydany. Jezus wiedział, że zbliża się dzień Jego śmierci, postanowił zatem zostawić swoim uczniom dowód miłości i równocześnie pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania. Więcej »

  • Skutki i znaczenie Eucharystii

    Sprawowanie sakramentu Eucharystii jest nastawione na wewnętrzne zjednoczenie wiernych z Chrystusem przez Komunię. Przystępować do Komunii świętej oznacza przyjmować samego Chrystusa: „Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim” (J 6, 56). Więcej »

  • Cud eucharystyczny

    Cudami eucharystycznymi nazywa się wszelkie cuda związane z sakramentem Eucharystii. Kościół zna ich obecnie około 140; mogą przyjmować one różne formy. Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 3 + 3 =
ciociaklocia
2019-02-27 16:27:45
"Kapłan przygotowuje dary: do ołtarza przynosi z tabernakulum chleb i wino." Nie wierzę, że ktoś to na trzeźwo pisał.
Ostatnio komentowane
XD
KOLUCH • 2021-05-15 16:27:39
xd
lol • 2021-05-15 13:46:01
git k
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk • 2021-05-14 20:27:26
Dziękuje
Zuza • 2021-05-14 15:53:42
JD
JD • 2021-05-14 14:44:06