Cud eucharystyczny

W słownikach teologicznych cudem nazywa się wydarzenie spowodowane Boską interwencją, które wykracza poza naturalny porządek rzeczy. Cud jest znakiem rzeczywistości nadprzyrodzonej na Ziemi.

Cudami eucharystycznymi nazywa się wszelkie cuda związane z sakramentem Eucharystii. Kościół zna ich obecnie około 140; mogą przyjmować one różne formy. Pojawiają się także w różnych okolicznościach –  czasami są „odpowiedzią” na zwątpienie wiernych w rzeczywistą obecność Chrystusa w Komunii Świętej, niekiedy mają  miejsce podczas prób profanacji albo występują jako wyróżnienie danej osoby za wiarę. Stwierdzone przypadki cudów eucharystycznych pochodzą głównie z terenu Włoch.

Do cudów eucharystycznych zalicza się m.in.:  przemianę hostii w kawałek ludzkiego ciała,  przemianę wina mszalnego w krew ludzką, krwawienie hostii , wieloletnie posty eucharystyczne.

Pierwszy cud eucharystyczny miał miejsce w klasztorze w Lanciano (Włochy) w VIII w. Był „wynikiem” wątpliwości jednego z kapłanów odprawiających Mszę Św. i nastąpił po wypowiedzeniu słów konsekracji.  Wówczas doszło do przemiany hostii w kawałek ciała i wina w krew. Wykonano specjalny relikwiarz, gdzie do dziś przechowywane są owe Ciało i

Polecamy również:

  • Ustanowienie Eucharystii

    Sakrament Eucharystii został ustanowiony przez Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy, czyli tej nocy, której Chrystus został wydany. Jezus wiedział, że zbliża się dzień Jego śmierci, postanowił zatem zostawić swoim uczniom dowód miłości i równocześnie pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania. Więcej »

  • Liturgia eucharystyczna

    Chrystus w czasie Ostatniej Wieczerzy polecił swoim uczniom, aby powtarzali Jego gesty i słowa, aż do dnia powtórnego przyjścia: Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie (1 Kor 11,26). Więcej »

  • Skutki i znaczenie Eucharystii

    Sprawowanie sakramentu Eucharystii jest nastawione na wewnętrzne zjednoczenie wiernych z Chrystusem przez Komunię. Przystępować do Komunii świętej oznacza przyjmować samego Chrystusa: „Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim” (J 6, 56). Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 2 =
Ostatnio komentowane
git
Głupi jasio • 2021-10-26 23:37:32
Es
Kozac • 2021-10-26 20:13:50
7
Lol • 2021-10-26 18:23:14
a jeśli liczba protonów=60 a liczba neutronów=100 to będzie nad??
xd • 2021-10-26 17:52:41
super tekst
mojnickt • 2021-10-26 17:35:48