Liturgia eucharystyczna

Chrystus w czasie Ostatniej Wieczerzy polecił swoim uczniom, aby powtarzali Jego gesty i słowa, aż do dnia powtórnego przyjścia: Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie (1 Kor 11,26).

Apostołowie od początku przestrzegali tego nakazu i celebrowali „pamiątkę” Chrystusa, o czym wspomina w Dziejach Apostolskich św. Łukasz:  Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca (Dz 2,46). Do dziś nie zmieniła się podstawowa struktura liturgii Eucharystii (czyli Mszy Świętej) i stanowi ona centrum życia Kościoła.

Liturgię Eucharystii można podzielić na dwie zasadnicze części, stanowiące organiczną całość:

- liturgia słowa (czytania, homilia, modlitwa powszechna)

- liturgia eucharystyczną (przygotowanie chleba i wina, konsekracja w czasie dziękczynienia i komunia)

Kościół zaznacza, że obie liturgie składają się na „jeden akt kultu”.

Liturgia Eucharystii rozpoczyna się zgromadzeniem wszystkich uczestników. Na czele zgromadzenia stoi Jezus Chrystus – jest głównym celebransem Eucharystii, który niewidzialnie jej przewodniczy. Reprezentuje Go biskup bądź prezbiter.

Liturgia słowa obejmuje

Polecamy również:

  • Ustanowienie Eucharystii

    Sakrament Eucharystii został ustanowiony przez Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy, czyli tej nocy, której Chrystus został wydany. Jezus wiedział, że zbliża się dzień Jego śmierci, postanowił zatem zostawić swoim uczniom dowód miłości i równocześnie pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania. Więcej »

  • Skutki i znaczenie Eucharystii

    Sprawowanie sakramentu Eucharystii jest nastawione na wewnętrzne zjednoczenie wiernych z Chrystusem przez Komunię. Przystępować do Komunii świętej oznacza przyjmować samego Chrystusa: „Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim” (J 6, 56). Więcej »

  • Cud eucharystyczny

    Cudami eucharystycznymi nazywa się wszelkie cuda związane z sakramentem Eucharystii. Kościół zna ich obecnie około 140; mogą przyjmować one różne formy. Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 3 + 4 =
ciociaklocia
2019-02-27 16:27:45
"Kapłan przygotowuje dary: do ołtarza przynosi z tabernakulum chleb i wino." Nie wierzę, że ktoś to na trzeźwo pisał.
Ostatnio komentowane
Popieram pana d
Mesjasz • 2021-11-28 16:27:18
To super że nagle Rz zmienia się w Rs bez żadnego powodu :/
Anonim • 2021-11-28 11:37:17
.
jennie • 2021-11-28 10:53:19
Git
Franek to nie ja • 2021-11-27 17:22:35
prosze
lo • 2021-11-27 10:35:19