Eucharystia

Co to jest Eucharystia

Sakrament Eucharystii należy do tzw. sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego i jest dopełnieniem tego wtajemniczenia. Obok chrztu i bierzmowania stanowi jeden z fundamentów całego życia chrześcijańskiego. Co więcej, Eucharystia nazywana jest źródłem i szczytem tego życia. Wszystkie inne sakramenty wiążą się z Eucharystią i do niej zmierzają. Jest ona streszczeniem i podsumowaniem całej wiary chrześcijańskiej; Najświętszym Sakramentem, gdyż stanowi sakrament sakramentów.

Eucharystia bywa określana sakramentem miłosierdzia, znakiem jedności, węzłem miłości, ucztą paschalną. Nazywana jest także Wieczerzą Pańską, gdyż stanowi pamiątkę Ostatniej Wieczerzy Chrystusa z Apostołami.

Pierwsi chrześcijanie nazywali z kolei Eucharystię Łamaniem Chleba, gdyż był to obrzęd charakterystyczny dla posiłku żydowskiego, który został wykorzystany podczas Wieczerzy przez Jezusa, gdy błogosławił i dawał uczniom chleb jako gospodarz stołu. Właśnie po tym geście uczniowie rozpoznali Zmartwychwstałego Chrystusa (Łk 24,30-31).

Inne nazwy, które funkcjonują to: Pamiątka Męki i Zmartwychwstania Pana, Najświętsza Ofiara, Święta i Boska liturgia.

Najpopularniejszym określeniem jest jednak

Polecamy również:

 • Ustanowienie Eucharystii

  Sakrament Eucharystii został ustanowiony przez Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy, czyli tej nocy, której Chrystus został wydany. Jezus wiedział, że zbliża się dzień Jego śmierci, postanowił zatem zostawić swoim uczniom dowód miłości i równocześnie pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania. Więcej »

 • Liturgia eucharystyczna

  Chrystus w czasie Ostatniej Wieczerzy polecił swoim uczniom, aby powtarzali Jego gesty i słowa, aż do dnia powtórnego przyjścia: Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie (1 Kor 11,26). Więcej »

 • Skutki i znaczenie Eucharystii

  Sprawowanie sakramentu Eucharystii jest nastawione na wewnętrzne zjednoczenie wiernych z Chrystusem przez Komunię. Przystępować do Komunii świętej oznacza przyjmować samego Chrystusa: „Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim” (J 6, 56). Więcej »

 • Cud eucharystyczny

  Cudami eucharystycznymi nazywa się wszelkie cuda związane z sakramentem Eucharystii. Kościół zna ich obecnie około 140; mogą przyjmować one różne formy. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 3 =
Ostatnio komentowane
Słabe dostałem 1
• 2022-05-19 09:29:27
Bardzo słaba lektura :/
• 2022-05-19 06:45:01
Ważne jest, że przelana pod Monte Cassino polska krew, którą piły czerwone maki nie b...
• 2022-05-18 19:05:56
@ Krzyż, o co Tobie się rozchodzi?
• 2022-05-16 23:41:06
Dzięki pomogło
• 2022-05-16 19:44:12