Prezbiterat, prezbiter, święcenia prezbiteratu - co to jest?

Prezbiteriat

Prezbiteriat jest drugim stopniem w hierarchii święceń (stopniem niższym jest diakonat, a wyższym – episkopat).  Równocześnie jest pierwszym stopniem kapłańskim – należy pamiętać, że wyświęcony diakon nie jest kapłanem.

Zgodnie z obowiązującym prawem kanonicznym prezbiteratu można udzielać  tylko tym, którzy ukończyli dwudziesty piąty rok życia i posiadają wystarczającą dojrzałość, z zachowaniem ponadto sześciomiesięcznego odstępu czasu miedzy diakonatem i prezbiteratem (Kodeks Prawa Kanonicznego, Kan. 1031 $1)

Prezbiter

Prezbiter (gr. „starszy”) to duchowny i kapłan urzędowy Kościoła rzymskokatolickiego, powszechnie „ksiądz”. Urząd prezbitera sięga starożytności; prezbiterzy byli wyznaczani już w pierwszych gminach chrześcijańskich, o czym wspomina w swoich listach św. Paweł (1 Tm 4, 14; 5, 17-19; Tt 1,5).

Zgodnie z hierarchią święceń, aby zostać prezbiterem, najpierw trzeba być diakonem. W trakcie wyświęcania kandydata na prezbitera zostaje on namaszczony krzyżmem na znak namaszczenia Duchem świętym. Przekazuje mu się także patenę i kielich. Na nowo wyświęconego kapłana nakłada ręce nie tylko biskup, jak ma to miejsce w przypadku święceń diakonatu, ale także wszyscy obecni kapłani, co stanowi wyraz braterstwa między prezbiterami.

Każdy prezbiter podlega biskupowi diecezji, w której pełni swoją posługę; można powiedzieć, że jest jego współpracownikiem. Wszyscy prezbiterzy danej diecezji tworzą z kolei razem ze swoim biskupem prezbiterium Kościoła diecezjalnego.

W Kościołach wschodnich prezbiterzy mogą być żonaci, natomiast w Kościele rzymskokatolickim obowiązuje ich celibat.

Powołaniem prezbitera jest głoszenie Słowa Bożego, sprawowanie sakramentów i wychodzenie naprzeciw wszystkim duchowym potrzebom wiernych oraz ludzi, którzy  wciąż poszukują Pana. Źródłem i wzorem posługi każdego kapłana jest Jezus Chrystus.

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 1 =
Ostatnio komentowane
Super przydało mi się to do zadania z Religii
• 2022-09-29 12:48:27
Dziękuję, pomogło mi w nauce :)
• 2022-09-29 12:05:27
Bardzo pomocny
• 2022-09-29 09:23:04
git
• 2022-09-27 14:46:23
Ok
• 2022-09-27 12:59:27