Liturgia eucharystyczna - strona 2

zarówno pisma Starego Testamentu, jak i „pisma apostolskie”, tj. Listy i Ewangelie. Po odczytaniu Słowa Bożego następuje homilia, która zachęca do jego przyjęcia i stosowania w praktyce. Po homilii odmawiana jest z kolei modlitwa wstawiennicza za wszystkich ludzi.

Po liturgii słowa następuje liturgia eucharystyczna. Kapłan przygotowuje dary: do ołtarza przynosi z tabernakulum chleb i wino. Po złożeniu darów na ołtarzu następuje modlitwa eucharystyczna. Jest to równocześnie modlitwa dziękczynna, jak i modlitwa konsekracji, albowiem przez powtórzenie słów Jezusa, które wypowiedział podczas Ostatniej Wieczerze, oraz wezwanie Ducha Świętego, chleb i wino stają się Ciałem i Krwią Chrystusa. Modlitwa eucharystyczna nie może być wypowiadana przez wiernych.

Po modlitwie eucharystycznej dochodzi do Komunii Świętej, poprzedzonej jeszcze Modlitwą Ojcze Nasz oraz łamaniem chleba. Przez Komunię Świętą rozumie się przyjęcie i spożycie przez wiernych Ciała i Krwi Jezusa pod postacią chleba i wina. Warto nadmienić przy tym, że chleb używany w sakramencie Eucharystii, jest nazywany hostią i ma postać okrągłego opłatka z mąki pszennej. Po przyjęciu sakramentu dochodzi do odmówienia modlitwy. W ten

Polecamy również:

  • Ustanowienie Eucharystii

    Sakrament Eucharystii został ustanowiony przez Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy, czyli tej nocy, której Chrystus został wydany. Jezus wiedział, że zbliża się dzień Jego śmierci, postanowił zatem zostawić swoim uczniom dowód miłości i równocześnie pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania. Więcej »

  • Skutki i znaczenie Eucharystii

    Sprawowanie sakramentu Eucharystii jest nastawione na wewnętrzne zjednoczenie wiernych z Chrystusem przez Komunię. Przystępować do Komunii świętej oznacza przyjmować samego Chrystusa: „Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim” (J 6, 56). Więcej »

  • Cud eucharystyczny

    Cudami eucharystycznymi nazywa się wszelkie cuda związane z sakramentem Eucharystii. Kościół zna ich obecnie około 140; mogą przyjmować one różne formy. Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 4 + 1 =
ciociaklocia
2019-02-27 16:27:45
"Kapłan przygotowuje dary: do ołtarza przynosi z tabernakulum chleb i wino." Nie wierzę, że ktoś to na trzeźwo pisał.
Ostatnio komentowane
XD
KOLUCH • 2021-05-15 16:27:39
xd
lol • 2021-05-15 13:46:01
git k
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk • 2021-05-14 20:27:26
Dziękuje
Zuza • 2021-05-14 15:53:42
JD
JD • 2021-05-14 14:44:06