Kościół jako wspólnota

Wspólnotą nazywa się zjednoczonych przez jedną wiarę, modlitwę i posługę chrześcijan. Łacińskim odpowiednikiem „wspólnoty” jest „communio”, dlatego wspólnotę można także określić jako komunię wierzących. Wzorem każdej wspólnoty jest jedność Trójcy Świętej.

Do wspólnoty, rozumianej jako jedność Ludu Bożego, powołani są wszyscy ludzie. W pełni jednak należą do Kościoła Ci, którzy przyjmują środki zbawienia i przestrzegają jego przepisów. Podstawowym warunkiem przynależności do wspólnoty Kościoła jest sakrament chrztu. Konieczne jest również uznawanie zwierzchnictwa kościelnego. Członkami wspólnoty są zarówno osoby świeckie, jak i duchowne. Sama jednak przynależność do wspólnoty nie wystarczy do zbawienia:

Nie dostępuje jednak zbawienia, choćby był wcielony do Kościoła, ten, kto nie trwając w miłości, pozostaje wprawdzie w łonie Kościoła ciałem, ale nie sercem. (Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 14)

Kościół pozostaje również w (niedoskonałej) wspólnocie z chrześcijanami, którzy przyjęli chrzest, ale nie uznają zwierzchnictwa papieża i nie przynależą oficjalnie do Kościoła Katolickiego jako instytucji. Podkreśla również bliskość Kościoła Katolickiego z Kościołem prawosławnym, z którym łączy go wspólnota głęboka.

Wierny może zostać wykluczony przez ekskomunikę (łac. „wykluczenie ze wspólnoty”). Ekskomunika następuje automatycznie po dokonaniu pewnych czynów zabronionych bądź jest ogłaszana przez uprawnionych do tego dostojników kościelnych. Ze wspólnoty człowiek może odejść na mocy własnej decyzji poprzez ogłoszenie aktu apostazji.

Wspólnota wiernych może mieć charakter lokalny i gromadzić się wokół biskupa. Tego typu Kościół nazywa się Kościołem miejscowym bądź partykularnym. Koniecznie jest jednak zachowywanie łączności z innymi Kościołami. Wszystkie wspólnoty są formowane na wzór Kościoła powszechnego; w nich istnieje i z nich składa się jeden i jedyny Kościół katolicki (Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 23). Każda pełnoprawna wspólnota musi również uznawać prymat Kościoła rzymskiego.

Wierni należący do wspólnoty powinni się miłować zgodnie z przykazaniem Jezusa:

Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. (J 13,34)

We wspólnocie ważna jest wzajemna troska i współodpowiedzialność za bliźniego. Każdy członek Kościoła powinien być zaangażowany w jego życie i rozwój, także ludzie świeccy. Owo zaangażowanie jest określone przez kompetencje wiernego.

Polecamy również:

 • Biblijne obrazy Kościoła

  W Piśmie Świętym nie ma bezpośredniej wykładni dotyczącej Kościoła, jednak zawiera ono wiele obrazów i figur, które pozwalają nam zrozumieć, czym Kościół jest. Są one jego symbolami. Więcej »

 • Co to jest Kościół powszechny?

  Kościół Katolicki to Kościół powszechny, czyli uniwersalny, cały, zupełny. Ową powszechność można rozumieć na dwa sposoby. Po pierwsze Kościół jest powszechny, ponieważ jest w nim sam Jezus Chrystus. Kościół jako Ciało Chrystusa stanowi jedność z Głową. Więcej »

 • Lud Boży

  Początkowo określenie „Lud Boży” dotyczyło Izraela jako narodu wybranego przez Boga, z którym związany był specjalnym przymierzem. Więcej »

 • Kościół Ciałem Chrystusa

  Porównanie Kościoła do ciała służy wyrażeniu wewnętrznej więzi Kościoła z Chrystusem. Kościół nie jest tylko wspólnotą ludzi, która gromadzi się wokół Chrystusa, ale jest wspólnotą, która jednoczy się z Nim w Jego Ciele. Więcej »

 • Kościół - jeden, święty, apostolski

  Kościół jest jeden, święty i apostolski. Przymioty te pochodzą z Boskiego źródła, są rezultatem działania Ducha Świętego. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 3 =
Ostatnio komentowane
ok
• 2024-05-20 16:01:25
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53
Witam, nie wiem czy jeszcze strona jest obsługiwana, ale chciałbym poinformować, iż ni...
• 2024-05-14 16:29:23