Linia równowagi bilansowej

Napisz czym jest linia równowagi bilansowej (ELA) i od czego zależy jej wysokość.

Studia Geografia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Patryk Ekspert eSzkola.pl
20.02.2021 12:38

Linia równowagi bilansowej (ELA), związana jest z lodowcami. Jest to linia rozdzielająca obszar akumulacji od obszaru ablacji lodowca - czyli linia powyżej której następuje rozwój masy lodowca (akumulacja), a poniżej której następuje jego topnienie (ablacja). Inaczej mówiąc jest to linia łącząca punkty o zerowym bilansie masy lodowca. Wysokość tej linii nie jest stała, bowiem wskutek różnych czynników może się ona znacznie przesuwać w jedną, bądź drugą stronę.

 

Wysokość ELA determinowana jest przez warunki klimatyczne i topoklimatyczne tj.:

  • średnia roczna temperatura - im wyższa, tym silniejsze jest tempo ablacji.
  • opady atmosferyczne - im więcej opadów, tym większa możliwość ich akumulacji, choć ważny jest tutaj sezonowy ich rozkład, który wyraża ich postać (deszcz lub opady śniegu).
  • zachmurzenie - duże zachmurzenie podczas sezonu ablacyjnego może dodatnio wpływać na bilans masy lodowca.
  • ekspozycja terenu ze względu na nasłonecznienie obszarów, na których występują lodowce. Linia ta dla lodowców w strefie średnich szerokości geograficznych na półkuli północnej, znajduje się najniżej po stronie północnej masywów górskich.

  • ekspozycja terenu ze względu na dominujący kierunek wiatru, lub na kierunek z którego śnieg jest nawiewany z innych obszarów. W obszarze klimatu umiarkowanego na półkuli północnej linia równowagi znajduje się przeważnie niżej po wschodnich stronach masywów, ze względu na przewiewanie śniegu z zachodnich zboczy na wschodnie.

Dzięki! 1
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 4 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza