Zlodowacenia w Polsce

Rozpoznaj na przedstawionej poniżej rycinie zasięgi wybranych, historycznych zlodowaceń na obszarze Polski. Napisz, w której epoce w ujęciu geochronologicznym zlodowacenia te miały miejsce.

Zasięgi wybranych zlodowaceń w Polsce_Zlodowacenia w Polsce

Ryc. Zasięgi wybranych zlodowaceń w Polsce

Źródło: opracowanie własne

Studia Geografia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Patryk Ekspert eSzkola.pl
11.02.2021 20:45

Na rycinie przedstawiono wybrane okresy zlodowaceń, które wystąpiły na terenie Polski w epoce plejstocenu. Epoka ta poprzedza obecnie trwającą epokę (w której obecnie żyjemy) - holocen.

Epoka plejstocenu jest związana przede wszystkim z epoką lodowcową (najmłodszą, dobrze znaną w historii Ziemi). W tym czasie na półkuli północnej dochodziło do wielokrotnego pokrywania obszarów lądowych rozległymi lodowcami kontynentalnymi (zwanymi lądolodami).

Zasięgi wybranych zlodowaceń w Polsce_Zlodowacenia w Polsce

Ryc. Zasięgi wybranych zlodowaceń w Polsce

Źródło: opracowanie własne

Dzięki! 2
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza