Formy fluwioglacjalne

Napisz jakiego rodzaju formy powstają w wyniku działalności wód spływających z topniejącego lodowca lub lądolodu.

Studia Geografia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Patryk Ekspert eSzkola.pl
26.01.2022 19:35

W wyniku działalności wód roztopowych pochodzących z topniejącego lodowca lub lądolodu powstają następujące formy (tzw. formy rzecznolodowcowe):

- ozy (długie, dość wąskie i kręte wały piaszczysto-żwirowe)

- kemy (pagórki lub wzgórze o wysokości od kilku do kilkunastu metrów)

- sandry i równiny sandrowe (piaszczysto-żwirowe równiny)

- pradoliny (szerokie obniżenie terenu o stosunkowo płaskim dnie)

- rynny polodowcowe (podłużne wgłębienia, często o dużej głębokości - obecnie są najczęściej pod wodą, tworząc długie jeziora)

Dzięki! 3
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 2 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza