Zaproponuj związek, który może zostać użyty do odsiarczania spalin

W przemyśle energetycznym wykorzystuje się pewne tlenki do odsiarczania spalin powstałych w wyniku np. spalania paliw kopalnych. Spośród wymienionych poniżej tlenków wybierz ten, który może zostać użyty do pochłaniania SO2, a swoją odpowiedź uzasadnij:

As2O3, ClO2, MgO

Szkoła Podstawowa Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
11.06.2020 16:49

W celu odsiarczania spalin można wykorzystać MgO.

Uzasadnienie - tlenek magnezu wskazuje charakter zasadowy i w kontakcie z SO2 następuje reakcja:

MgO + SO2 → MgSO3

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 4 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza