Sobór Watykański II - postanowienia

Do najważniejszych postanowień i osiągnięć Soboru Watykańskiego II (1962-65) zalicza się:

- reformę liturgii – uznano, że msza odprawiana będzie „przodem do ludu” (a nie, jak wcześniej, tyłem), a łacinę zastąpią języki narodowe bądź miejscowe;

- przyznanie wiernym świeckim prawa do przyjmowania Komunii św. pod dwoma postaciami;

- odnowę struktur organizacyjnych Kościoła (m.in. odnowę życia zakonnego, ponowne wprowadzenie diakonat stałego, ustanowienie Konferencji Episkopatu);

 - powołanie Synodu Biskupów jako organu doradczego papieża;

- utworzenie sekretariatów ds. religii niechrześcijańskich i niewierzących;

- zapoczątkowanie dialogu ekumenicznego z innymi wyznaniami chrześcijańskimi;

- odwołanie 7 grudnia 1965 r. ekskomunik, którymi obłożyli się wzajemnie w 1054 r. hierarchowie Wschodu (patriarcha konstantynopola Michał Cerulariusz) i Zachodu (papież Leon IX);

- przyznanie prawa do wolności religijnej wszystkim ludziom (a nie, jak dotychczas, tylko katolikom);

- włączenie ludzi świeckich (laikatu) do współpracy w życiu Kościoła (tzw. apostolstwo świeckich);

- zapoczątkowanie dialogu katolicko-judaistycznego (Sobór Watykański II odrzucił zarzut, że Żydzi są zbiorowo winni śmierci Jezusa i potępił antysemityzm);

Zdaniem kard. Józefa Glempa „najważniejszym, jak się wydaje, stwierdzeniem Soboru było to, że Kościół musi się nieustannie odnawiać, a więc odczytywać znaki czasu, by skutecznie wypełniać swoja zbawczą rolę w rzeczywistości ziemskiej”. 

Polecamy również:

Komentarze (2)
Wynik działania 1 + 1 =
Emil M.
2021-02-18 23:06:37
Już miałem napisać, że TO SĄ TOTALNE BZDURY, ale ktoś mnie uprzedził.
andrzej
2019-03-16 14:45:25
Niestety, piszą Państwo bzdury. Konstytucja o Liturgii Świętej II Soboru Watykańskiego czyli Sacrosanctum Concillium''nie wzmiankuje ANI RAZU o powyższym ,,odwróceniu księdza w stronę ludu''. Jest to tendencyjna i nieprawdziwa wypowiedź. Po za tym wspomniana Konstytucja NIE WPROWADZA JĘZYKÓW NARODOWYCH DO LITURGII!!!!!!!!!!!!!!!! Fragment, który mówi o językach narodowych tyczy się tylko pewnych ustępstw na rzecz rzeczonych języków np tak w kwestii czytania Słowa Bożego ( co miało wcześniej już miejsce) lub wprowadzania pewnych małych fragmentów.Tekst mówi wyraźnie -,,w obrządkach łacińskich zachowuje się język łaciński''. Jakkolwiek rzeczywiście owe ,,bomby zegarowe'' doprowadziły po Soborze do wydania następnych dokumentów w których powoli acz świadomie rugowano Liturgię z sacrum i jedyności Rytu POTWIERDZONEGO WYRAŹNIE PRZEZ PIUSA V W QUO PRIMUM TEMPORE (1570). Ów ,,dialog ekumeniczny'' jako twór tzw. modernistów katolickich i zakrojoną na wielką skalę akcji propagandy protestanckiej stał się papierkiem lakmusowym ,,nowej teologii katolickiej'', która zaczęła mieć coraz mniej wspólnego z odwiecznym nauczaniem KK. Polecam przeczytać ,,MORTALIUM ANIMOS Piusa XI gdzie widnieje dokładna definicja ekumenizmu katolickiego jako powrotu heretyków i schizmatyków do jedynego źródła Prawdy! Oczywiści słowa te zastąpiono określeniem ,,bracia odłączeni''. Prawdą jest, że Jan XIII, który zwołał i otworzył Sobór otrzymał ultimatum od Cerkwi Rosyjskiej i agentów KGB!Ultimatum zawierało wyraźną deklarację - jeżeli Sobór ma zamiar potępić komunizm i socjalizm to Cerkiew uczestniczyć w Nim nie będzie! Jan XXIII przyjął ultimatum co nie było dla Niego tak trudnym wyzwaniem zważywszy, że już wcześniej w Bułgarii jako Nuncjusz Apostolski wyrażał się bardzo pozytywnie na temat komunizmu. ,,Przyznanie prawa do wolności religijnej wszystkim ludziom'' jak pisze rzeczony Autor jest herezją i zniszczeniem Prawdy jako takiej bo zachodzi pytanie - jak sie to ma przy tylu wyznaniach i denominacjach do metafizycznej Jedyności Religii Katolickiej innymi słowy jak można stawiać znak równości między Prawda a fałszem. Koniec końców musiało to doprowadzić- i doprowadziło to koniec końców do zabsolutyzowania prawa człowieka jako nadrzędnej wartości w Kościele. NA MIEJSCY BOGA POSTAWIONO CZŁOWIEKA, wprowadzając dialog człowieka z człowiekiem zapominając i rugując ŚWIADOMIE miejsce Boga w społeczeństwach katolickich. Błędne ideologie modernizmu, fałszywego ekumenizmu, indyferentyzmu moralnego, modalizmu (Bóg przedstawia się raz jako Jahwe, innym razem jako Jezus, następnym razem jako Allah lu Budda itd). Proszę więc - bo nie będę się dalej rozpisywał- nie podawać zasłyszanych i tendencyjnych wypowiedzi gdyż szkodzą one każdemu a szczególnie osobom poszukującym Prawdy. Andrzej Teolog, Filozof.
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43