Sobór Watykański II - reformy, znaczenie

Sobór Watykański II był dwudziestym pierwszym soborem powszechnym w historii Kościoła katolickiego. Został zwołany 25 grudnia 1961 r. i zainaugurowany 11 października 1962 r. przez papieża Jana XXIII. Głównym celem zgromadzenia było dostosowanie dyscypliny kościelnej i doktrynalnych sformułowań do wymogów współczesnych czasów. Łącznie w ramach obrad Soboru Watykańskiego II odbyły się cztery sesje (Jan XXIII przewodniczył pierwszej, jego następca Paweł VI trzem kolejnym). Został zakończony w dniu 8 grudnia 1965 roku.

W soborze brali udział nie tylko biskupi katoliccy, ale także niekatoliccy obserwatorzy reprezentujący 28 Kościołów i wspólnot chrześcijańskich. Ze względu na niespotykaną dotąd wśród uczestników ilość hierarchów spoza Europy Karl Rahner, teolog i duchowny, stwierdził, że Sobór Watykański II zapoczątkował Kościół wszystkich narodów. Polskę reprezentowali m.in. kard. Stefan Wyszyński i abp. Karol Wojtyła.

Sobór zamiast definiować nowe dogmaty, skupił się na uwspółcześnieniu (wł. aggiornamento) struktur i programu duszpasterskiego Kościoła. Zagadnienia omawiane przez uczestników dotyczyły m.in. kwestii eklezjologicznych i liturgicznych, działalności misyjnej i ekumenizmu, środków masowego przekazu, problemu wolności religijnej i stosunku Kościoła katolickiego do judaizmu oraz innych wyznań niechrześcijańskich.

Podczas trwania soboru, Paweł VI nawiązał bliskie stosunki z patriarchą Konstantynopola Atenagorasem I, co zaowocowało odwołaniem ekskomunik, którymi w 1054 r. obłożyły się nawzajem Kościół Zachodni i Kościół Wschodni (papież Leon IX i patriarcha Konstantynopola Michał Cerulariusz).

Sobór uważany jest za jedno z najważniejszych wydarzeń chrześcijaństwa XX w. Zapoczątkował wielką odnowę Kościoła katolickiego, której efekty są widoczne do dnia dzisiejszego. Przemiany były tak poważne, że zwykło się mówić o Kościele „przedsoborowym” i „posoborowym”.

Sobór Watykański uchwalił i wydał łącznie 16 dokumentów:

- cztery konstytucje (Konstytucja o liturgii świętej „Sacrosanctum Concilium”, Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen Gentium”, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym „Dei Verbum”  oraz Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes”);

- dziewięć dekretów (Dekret o środkach społecznego przekazywania myśli „Inter Mirifica”, Dekret o Kościołach wschodnich katolickich „Orientalium Ecclesiarum”, Dekret o ekumenizmie „Unitatis Redintegratio”, Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele „Christus Dominus”, Dekret o przystosowanej odnowie życia zakonnego "Perfectae Caritatis”, Dekret o formacji kapłańskiej „Optatam Totius”, Dekret o apostolstwie świeckich „Apostolicam Actuositatem”, Dekret o działalności misyjnej Kościoła „Ad Gentes Divintus”, Dekret o posłudze i życiu kapłanów „Presbyterorum Ordinis”);

- trzy deklaracje (Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim „Gravissimum Educationis”, Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich „Nostra Aetate”, Deklaracja o wolności religijnej „Dignitatis Humanae”).

Polecamy również:

  • Sobór Watykański II - dokumenty

    Dokumenty Soboru Watykańskiego II (1962-1965) dzielą się na: konstytucje (4), dekrety (9) i deklaracje (3). Więcej »

  • Sobór Watykański II - postanowienia

    Do najważniejszych postanowień i osiągnięć Soboru Watykańskiego II (1962-65) zalicza się: reformę liturgii – uznano, że msza odprawiana będzie „przodem do ludu” (a nie, jak wcześniej, tyłem), a łacinę zastąpią języki narodowe bądź miejscowe; przyznanie wiernym świeckim prawa do... Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 5 + 1 =
david
2016-01-03 11:10:32
sobór przynisł zgniłe owoce
Ostatnio komentowane
bez marii bylby nikim, bez pozdra
• 2024-04-18 17:47:36
walter white heisenberg?
• 2024-04-18 17:47:07
walter white?
• 2024-04-18 17:46:34
bARDZO FAJY TEKST! POWIEM SZCZERZE, ŻE MIAŁEM WZWÓD W TEMACIE PANIEN pOCKICH, ZWŁasza ...
• 2024-04-18 14:07:19