Chrześcijaństwo w starożytności - strona 4

i Syrii zaczęło kwitnąć życie ascetyczne. Narodziła się wówczas  pierwsza odmiana monastycyzmu zwana anachoretyzmem. Anachoreci to byli pustelnicy, którzy udawali się w odosobnienie, by pędzić życie w samotności, poza wspólnotą. Ich postawa znalazła jednak wielu naśladowców. Wówczas zaczęły powstać pierwsze wspólnoty, nazwane „laurami” (później także „ławrami”). W ten sposób narodziła się druga forma monastycyzmu – cenobityzm –  która zakłada życie wspólnotowe mnichów/mniszek (w tym podział pracy i wspólnotę dóbr). W 315 r. św. Pachomiusz spisał pierwszą regułę zakonną, obowiązującą we wszystkich klasztorach, które zakładał.  Reguła ta stanowiła punkt wyjścia dla reguły św. Bazylego Wielkiego ( powstała w 2. połowie IV w.; uchodzi za najważniejszą dla tradycji wschodnich) oraz jedną z inspiracji dla reguły benedyktyńskiej.

Pierwsze herezje

Arianizm to doktryna teologiczna, której nazwa pochodzi on imienia jej twórcy, kapłana aleksandryjskiego, Ariusza (ok. 250 — 336). Głosił on, że Syn Boży nie był Bogiem z samej natury, lecz tylko pierwszym spośród stworzeń, czyli uznawał, że  był czas, kiedy Syn nie istniał. Z kolei Duch Święty według nauki Ariusza był pierwszym tworem Syna. Tym

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 4 =
Ostatnio komentowane
Xd
Xd • 2021-09-17 11:10:47
wow mega
wowmega123 • 2021-09-16 21:59:22
ok
. • 2021-09-14 14:03:56
cool
kam • 2021-09-13 09:10:37
Ok
Ok • 2021-09-12 14:37:55