Apostołowie - strona 2

się tak dlatego, że zmienia się funkcja samych Apostołów – uczniowie Jezusa sami stają się nauczycielami, zgodnie z Jego ostatnim rozkazem:

Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. (Mt 28,19-20)

Zadaniem Apostołów było przede wszystkim dawanie świadectwa o posłannictwie Chrystusa, jego śmierci i zmartwychwstaniu, ale również zakładanie gmin chrześcijańskich, dbanie o powołane Kościoły, zajmowanie się ich organizacją i strukturą. Głoszenie orędzia chrześcijańskiego, ze wszystkimi konsekwencjami, spoczywało na ich barkach. W tych okolicznościach „apostoł” staje się wręcz nazwą urzędu w pierwotnym Kościele.

W rezultacie Apostołem określa się w Nowym Testamencie także św. Pawła z Tarsu (tzw. Apostoł Narodów/Pogan), Barnaby, św. Macieja (który został wybrany na miejsce Judasza), Andronika, Juniasza (albo Juny), Tymoteusza i Sylasa, podczas gdy żaden z nich do grona Dwunastu się nie zaliczał.

W Liście do Hebrajczyków sam Jezus nazywany jest Apostołem:

Dlatego, bracia święci, uczestnicy powołania niebieskiego,

Polecamy również:

 • Św. Piotr

  Św. Piotr miał właściwie na imię Szymon (Symeon). Pochodził z Betsaidy nad Jeziorem Genezaret (Galilejskim) i był rybakiem. Jego bratem był św. Andrzej. Obaj należeli do grona Dwunastu Apostołów. Przed powołaniem przez Jezusa byli najprawdopodobniej uczniami św. Jana Chrzciciela. Więcej »

 • Św. Paweł

  Św. Paweł pochodził z Tarsu w Cylicji. Był Żydem, ale jednocześnie obywatelem Rzymu. Urodził się ok. 8 r. po narodzeniu Chrystusa. Pochodził z rodu Beniamina i należał do grona faryzeuszy. Więcej »

 • Św. Andrzej

  Św. Andrzej pochodził z Betsaidy, był bratem św. Piotra i razem z nim mieszkał u jego teściowej w Kafarnaum. Zajmował się łowieniem ryb. Początkowo był uczniem Jana Chrzciciela (J 1, 35-41). Został Więcej »

 • Św. Jakub

  Jakub Starszy, zwany także Jakubem Większym, był bratem św. Jana, synem Zebedeusza i Salome. Należał do grona Dwunastu Apostołów. Był jednym z pierwszych powołanych przez Jezusa uczniów; w Ewangeliach wymieniany jest na trzecim miejscu (Łk, Mt) albo na drugim (Mk). Więcej »

 • Św. Jan

  Św. Jan był synem Zebedeusza i Salome oraz bratem Jakuba Starszego. Należał do grona Dwunastu Apostołów; był spośród nich najmłodszy. Był również Ewangelistą; autorem Ewangelii św. Jana. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 5 =
Ostatnio komentowane
fajne
• 2022-05-21 18:27:45
Lol
• 2022-05-21 10:11:52
Sgshbs svsh shs. Snga s sjsvw. Ajags. Anahsc a smgsvs anshab anhs a naha auacqb w anwvvab ...
• 2022-05-20 14:58:05
Słabe dostałem 1
• 2022-05-19 09:29:27
Bardzo słaba lektura :/
• 2022-05-19 06:45:01