Abraham - strona 3

złożenie Izaaka w ofierze przez Abrahama. Choć był to jego ukochany i upragniony syn, Abraham zdecydował się spełnić rozkaz Boga i zabić Izaaka. Do zabójstwa nie dochodzi, gdyż anioł Boży powstrzymuje rękę Abrahama. Bóg przekonał się o posłuszeństwie Abrahama – to miał być tylko test jego wiary, która okazuje się heroiczna i bezgraniczna. Jahwe nie chce ofiar z ludzi.

Abraham żył 175 lat. Został pochowany w pieczarze w pobliżu Mamre. Jego historia została opisana w Księdzę Rodzaju (Rdz 12-25).

Postać Abrahama odgrywa ważną rolę w trzech religiach monoteistycznych: judaizmie, chrześcijaństwie i islamie. Sobór Watykański II podkreślił, że to właśnie wiara w Abrahama, obok oczekiwania sądu ostatecznego, jest tym elementem, który łączy chrześcijanin z muzułmanami. Należy jednak podkreślić, że w Koranie występuje drobna różnica w opisie złożenia ofiary z syna – w świętej księdze islamu złożony miał być Izmael.

W teologii funkcjonuje wyrażenie „łono Abrahama”. Pojawia się ono w Ewangelii św. Łukasza:

Umarł żebrak, i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. (Łk 16,22)

Jest to określenie miejsca spoczynku po śmierci, gdzie zgromadzeni są Ci, którzy byli sprawiedliwi za życia. Nie ma tam cierpienia, jest wypełnione szczęściem. Tam dusze czekają na Sąd Ostateczny. 

Polecamy również:

 • Adam i Ewa

  Imię Ewa zostaje nadane przez Adama dopiero po popełnieniu grzechu pierworodnego. W hebrajskim brzmiało ono Chawwa i było efektem gry słów – hebr. „chaj” to żyjący. Stąd Ewa stała się matką wszystkich żyjących. Natomiast imię Adam wywodzi się z hebr. adamah, czyli „ziemia”. Więcej »

 • Kain i Abel

  Kain i Abel byli synami Adama i Ewy. Pierwszy uprawiał rolę, natomiast drugi był pasterzem. Kiedy składali ofiarę Jahwe, Bóg przyjął ofiarę Abla, natomiast nie chciał patrzeć na ofiarę Kaina. Więcej »

 • Noe

  Noe był synem Lameka, ojcem Sema, Chama i Jafeta. Żył w czasach ludzi niegodziwych, o złym usposobieniu, którzy swoim postępowaniem wywoływali smutek Boga. Dlatego Jahwe postanowił ich zgładzić i pozostawić na ziemi wyłącznie Noego i jego potomstwo. Więcej »

 • Mojżesz

  Mojżesz urodził się w czasach niewoli egipskiej, czyli w okresie ucisku i prześladowań Izraelitów. Faraon wydał wówczas rozkaz mordowania nowo narodzonych chłopców Hebrajczyków. Z tego względu matka Mojżesza była zmuszona ukrywać go. Więcej »

 • Salomon - biografia, znaczenie

  Salomon był synem króla Dawida i Batszeby. Żył w X w. przed Chr. Jego imię (hebr. Szlomo) pochodziło od słowa szalom, czyli „pokój”. W Biblii pojawia się również drugie imię Salomona – Jedidiasz, co oznacza „Umiłowany przez Pana”. Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 5 + 2 =
Kwiatek928
2020-11-10 13:51:44
odpowiadam
Ostatnio komentowane
a gdzie jest załadowanie odzieży do pralki XD?
gsp367 • 2021-04-15 20:06:10
Ja nie ogarniam
Twój Stary • 2021-04-15 15:55:35
ll
k,l • 2021-04-15 14:03:02
nope
debil • 2021-04-15 09:58:55