Stanisław Staszic - biografia, poglądy i reformy - strona 2

i został odsunięty od pracy administracyjnej, nadano mu wówczas honorowy tytuł ministra stanu. Zmarł w 1826 roku w Warszawie.

Działalność publiczna Stanisława Staszica

Towarzystwo Przyjaciół Nauk – Staszic był jednym z inicjatorów tego przedsięwzięcia. Ufundował siedzibę dla Towarzystwa, tzw. Pałac Staszica w Warszawie, a w latach 1808-1826 był jego prezesem. Uważał nauki przyrodniczo-techniczne za „społecznie użyteczne” i promował ich rozwój. Dzięki badaniom geologicznym, które zapoczątkował już w 1789 roku, dziś uważa się go za ojca tej dyscypliny w Polsce i pioniera taternictwa. Wyniki swych badań publikował w licznych artykułach (roczniki TPN), a później zebrał w dziele pt.: „O ziemiorództwie Karpatów i innych gór i równin Polski”.

Reforma szkolnictwa – zgodnie z wytycznymi Komisji Edukacji Narodowek, Staszic przystąpił do ujednolicania polskiego systemu szkolnictwa. Ponadto był jednym z organizatorów Uniwersytetu Warszawskiego. Jako dyrektor generalny na Wydziale Przemysłu i Kunsztu zajmował się m.in. kwestią kształcenia zawodowego. Dzięki inicjatywie Staszica powstały Szkoła Akademiczno-Górnicza i Szkoła Przygotowawcza do Instytutu Politechnicznego.

Rozwój prze

Polecamy również:

  • Hugo Kołłątaj - biografia, poglądy i reformy

    Hugo Kołłątaj urodził się w rodzinie szlacheckiej w 1750 roku. Edukację rozpoczął w szkole w Pińczowie, po czym kontynuował na Akademii Krakowskiej. Uzyskał tam w 1768 roku stopień doktora filozofii. Następnie kształcił się na Uniwersytecie w Wiedniu (1770-1774) i w Rzymie, gdzie przyjął świecenia kapłańskie, a... Więcej »

  • Stanisław Leszczyński- biografia, poglądy i reformy

    Stanisław Leszczyński urodził się w 1677 roku we Lwowie jako syn podskarbiego wielkiego koronnego Rafała Leszczyńskiego i Anny z Jabłonowskich. Zgodnie ze zwyczajem przyjętym w magnackich rodach, naukę pobierał w domu, gdzie sprowadzano nauczycieli także z zagranicy. Kontynuował ją w protestanckim gimnazjum w... Więcej »

  • Konstytucja 3 maja - geneza, reformy, znaczenie

    Konstytucja 3 maja została uchwalona podczas Sejmu Czteroletniego (1788-1792) , który od 1790 r. był sejmem skonfederowanym, a więc nie obowiązywała na nim zasada liberum veto. Dzięki temu udało się przyjąć radykalny program konstytucji. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 5 =
Ostatnio komentowane
żoną Jaroslawa Iwaszkiewicza była pisarka i tłumaczka Anna Iwaszkiewiczowa z domu Lilp...
Iwona • 2021-07-19 18:40:47
"Oda do radości" to utwór Beethovena. Schiller napisał "Do Radości".
Germanista • 2021-07-10 02:59:47
Zgromadzenie Narodowe (Konwent) nie było "rządem rewolucyjnym", a parlamentem.
Andrzej • 2021-07-06 08:15:34
Czy naprawdę nie dało się tego bardziej spłycić? Gdzie jest drugi syn? Ten który p...
Andrzej Koraben • 2021-06-30 11:34:39
Ciekawe jak daleko czasowo sięgają Politycy. 2050 ? Czyli doprzodu do tyłu 2023. Grolsz...
Nick Radek • 2021-06-27 07:22:58