Poezja metafizyczna po 1945 r. - cechy, twórcy, przykłady - strona 2

”.

Współczesna poezja metafizyczna nie wiąże się z konkretnym systemem religijnym ani nawet z postawą człowieka wierzącego. Zachowuje ona w tym względzie sporą uniwersalność. Odnosi się do ponadczasowych ludzkich przeżyć, w których człowiekowi dane jest przekroczenie fizycznego wymiaru własnej egzystencji. W literaturze polskiej do tradycji poezji XVII wieku nawiązuje przede wszystkim ksiądz Jan Twardowski. Jego twórczość wyrasta z fascynacji barokową poetyką, opierającą się na paradoksie i koncepcie. Paradoks (często o charakterze oksymoronu) staje się u Twardowskiego metodą ujawniania sensów metafizycznych, które pod pozorem absurdalnej sprzeczności ukrywają głęboką prawdę o człowieku i jego losie, na przykład: „(…) tu są tacy którzy się kochają/ i muszą się spotkać aby się ominąć” („Bliscy i oddaleni”), „i nigdy nie wiadomo mówiąc o miłości/ czy pierwsza jest ostatnią czy ostatnia pierwszą” („Śpieszmy się kochać ludzi”), „Czy nie dziwi cię/ mądra niedoskonałość/ przypadek starannie przygotowany” („Ankieta”).

Metafizyczny charakter ma – oczywiście – cała poezja religijna, a więc m.in. twórczość: Kazimiery Iłłakowiczówny, Anny Kamieńskiej czy Karola Wojtyły. Wiersze o takiej tematyce

Polecamy również:

 • Turpizm - definicja, przykłady, autorzy

  Turpizm to zjawisko w polskiej poezji współczesnej, którego nazwa wywodzi się od łacińskiego słowa „turpis”, znaczącego tyle co „szpetny, brzydki”. Polega on zatem na świadomym wykorzystywaniu elementów brzydoty w tekście poetyckim. Do owych elementów należą takie... Więcej »

 • Klasycyzm - Neoklasycyzm - definicja, cechy, przedstawiciele

  Neoklasycyzm to jeden z nurtów w polskiej poezji po 1956 roku, który charakteryzuje się światopoglądowo-estetycznym powrotem do tradycji. Poeci tworzący w obrębie tego prądu odwołują się do szeroko rozumianych wzorców artystycznych zaczerpniętych z przeszłości. Więcej »

 • Poezja lingwistyczna - definicja, cechy, przykłady

  Poezja lingwistyczna to nurt w obrębie polskiej liryki, który pojawia się pod koniec lat 50. XX wieku. Nawiązuje on do tradycji Awangardy Krakowskiej. W centrum tego nurtu znajduje się językowy eksperyment – lingwiści traktują słowo jako narzędzie docierania do znaczeń ukrytych i nieoczywistych Więcej »

 • Poezja konkretna - definicja, cechy, przykłady

  Poezja „konkretna”, jak podaje „Słownik terminów literackich”, wywodzi się ze zjawisk takich jak: dadaizm, futuryzm czy letryzm, opierających się na językowych eksperymentach. Nurt ten narodził się w latach 50. XX w. jednocześnie w Szwajcarii i w Brazylii, a pod koniec lat 60. dotarł... Więcej »

 • Poezja religijna po 1945 r. - cechy, twórcy, przykłady

  Liryka religijna w polskiej literaturze II połowy XX wieku wyrastała z tradycji dwudziestolecia. Nurt religijny międzywojnia miał wymiar silnie zintelektualizowany. Poezja Jerzego Lieberta, Wojciecha Bąka czy Kazimiery Iłłakowiczówny przedstawiała nie tylko emocjonalno-moralną wersję relacji człowieka z... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 3 =
Ostatnio komentowane
wow
lika • 2021-12-05 17:24:11
Pewien błąd się wkradł. "W 1912 r. Byron wygłosił w Izbie Lordów przemówienie" sta...
Ruda • 2021-12-05 16:35:07
Łatwo
bynio • 2021-12-05 15:42:03
T
Jack • 2021-12-05 13:16:14
ok
Shrek • 2021-12-04 18:50:37