Siłaczka - opracowanie (geneza, czas i miejsce akcji, motywy)

Geneza „Siłaczki”

Mówiąc o genezie utworu, należy zwrócić uwagę na pozytywistyczne hasło pracy u podstaw. Zakładało ono edukację najbiedniejszych warstw społecznych, pośród których panował analfabetyzm i brak większych ambicji. Z takim postulatem zwracano się przede wszystkim do nauczycieli i lekarzy, którzy mając dostęp do tej grupy społecznej, mogli wywierać wpływ na jej zachowanie i światopogląd.

Opowiadanie Stefana Żeromskiego pokazuje takich właśnie społeczników – Stanisławę Bozowską i Pawła Obareckiego, którzy na różne sposoby próbowali te hasła wprowadzić w życie. Oboje kierowali się wiarą w słuszność poglądów i ogromnym entuzjazmem. Na ich przykładzie autor – nie oceniając postępowania bohaterów – chciał pokazać, jak marna jest skuteczność i zasięg pozytywistycznych postulatów.

Czas i miejsce akcji „Siłaczki”

Czas akcji obejmuje II połowę XIX wieku, natomiast miejscem rozgrywających się zdarzeń jest Obrzydłówek oraz wieś położona w pobliżu, około trzy mile dalej. W retrospekcji przenosimy się także do Warszawy, cofając się wraz z Pawłem Obareckim do czasów jego studiów. Nieprzypadkowa jest nazwa miejscowości, w której rozgrywają się główne wydarzenia.

Obrzydłówek, kojarzący się z przymiotnikiem „obrzydliwy”, jest symbolicznym określeniem miejsca pełnego marazmu, w którym giną wszelkie wartości i idee.

Motywy w „Siłaczce”

Motyw ofiary

Ofiara, rozumiana jako wyrzeczenie się czegoś cennego, najlepiej charakteryzuje życie Stanisławy Bozowskiej. Bohaterka od wczesnych lat życia miała jasno sprecyzowany cel – pomagać innym i zrobić wszystko, aby poprawić jakość ich los. Poświęciła wszystko – miłość, rodzinę i wszelkie osobiste sprawy. Zamiast tego, skoncentrowała się na wypełnianiu hasła pracy u podstaw i chciała zwalczyć zacofanie i analfabetyzm na wsi.

Jej działania przerwała śmierć – ostatecznie poniosła klęskę, nie wprowadzając żadnych widocznych zmian. Najważniejszy wydaje się być jednak jej upór i wiara w to, że za pewne wartości i idee można oddać życie. W przeciwności do Pawła Obareckiego, który także taką ofiarę był gotów ponieść, ona nie zwątpiła i nie sprzeniewierzyła się dawnym deklaracjom.

Motyw pracy

W utworze pojawia się motyw pracy, jednak w sensie nie do końca dosłownym. Chodzi bowiem głównie o realizację hasła pracy u podstaw, zakładającego pomoc ubogiej warstwie społecznej, zarówno w zdobyciu wykształcenia, jak i innych dziedzinach życia. Pracę w utworze możemy odczytywać jako nieustanną pogoń za ideami, za założonymi sobie w młodości celami. W przypadku bohaterów – przede wszystkim działalność Stanisławy Bozowskiej stanowi pełną poświęcenia pracę i walkę na rzecz poprawy warunków życia biedoty. Rezygnując z osobistych wygód i przyjemności, Bozowska całkowicie oddała się nauczaniu biednych dzieci.

Równie szlachetne cele miał Paweł Obarecki, jednak nie pozostał on wierny wcześniejszym ideałom. Okazał się konformistą, który ulega wpływom wszystkich dookoła. I choć podjął się pracy u podstaw, szybko przekonał się, że nie jest ona tak prosta, jak mu się wcześniej wydawało ani tak satysfakcjonująca.

Polecamy również:

Komentarze (1)
Wynik działania 1 + 2 =
Martyna
2016-05-03 10:28:25
Bardzo przydatne
  • Najnowsze
  • Losowe
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43