Orson Welles, Makbet – streszczenie, porównanie z książką - strona 2

mroczna, ciemna, w wielu miejscach odbiega od oryginalnego tekstu dramatu. Fabuła została mocno poprzestawiana, a wątki przemieszane, zmieniła się kolejność scen, a wiele z nich w ogóle nie pojawiło się na ekranie. Zarzuty skierowane pod swoim adresem reżyser odpierał używając argumentu powiązania jego filmu z historią. Chciał bowiem by jego adaptacja silnie odnosiła się do rzeczywistości czasów powojennych. Pragnął ukazać starcie dobra i zła, które pogrąża świat i ludzkość w rozpaczy i zatraceniu, polegającym na żądzy krwi. Pod tym względem średniowieczni bohaterowie Szekspira niewiele różnią się od współczesnych. Ludzka natura jest bowiem niezmienna – mściwa i okrutna.

Ciekawym posunięciem jest wcielenie się samego reżysera w tytułową postać, dzięki czemu Welles mógł swobodnie kształtować interpretację filmu.