Daniel Naborowski Krótkość żywota - interpretacja i analiza wiersza - strona 3

dalszego wzmocnienia siły swojego przekazu, odwołując się tym razem nie do zmysłów, lecz intelektu czytelnika:

Słońce więcej nie wschodzi to, które raz minie,
Kołem niehamowanym lotny czas uchodzi,
Z którego spadł niejeden, co na starość godzi.

Sięga w ten sposób do znanej nam z filozofii Heraklita idei niepowtarzalności istnień, zaś przywołane tutaj koło zdaje się odwoływać do znanego również ze starożytności koła Fortuny jako kapryśnego determinanta ludzkiego powodzenia, które jednym pozwala dożyć późnej starości, a innych niespodziewanie wyrywa z życia w momencie, gdy przekonani o czekających ich jeszcze licznych latach nie potrafią docenić teraźniejszości. Owa teraźniejszość zostaje z resztą opisana jako wielka ułuda już w następnym wersie:

Wtenczas, kiedy ty myślisz, jużeś był, nieboże;

zaznaczając tym samym powrót do zasygnalizowanej już wcześniej, kluczowej dla całego utworu idei, iż życie jest w rzeczywistości jedynie powolnym umieraniem:

Między śmiercią, rodzeniem byt nasz ledwie może
Nazwan być czwartą częścią mgnienia; wielom była
Kolebka grobem, wielom matka ich mogiła.

Podmiot liryczny ponownie posługuje się tutaj strategią litotyzacji dla podkreślenia tytułowej „krótkości żywota”, wyjaśniając jednocześnie w pewnym sensie użycie czasu przeszłego w odniesieniu do czytelnika – w momencie czytania tych słów odbiorca wpisuje je już w swoją przeszłość i sam przestaje być tym, kim był przed ich przeczytaniem. Zastosowane w finale oksymoroniczne metafory „kolebka grobem” i „matka mogiła” sugerują, iż to, co oddziela od siebie owe przeciwstawne pojęcia, jest tak znikome, iż z perspektywy całościowo ujętych dziejów nie istnieje wcale.

Polecamy również:

  • Krótkość żywota - treść wiersza

    Godzina za godziną niepojęcie chodzi:Był przodek, byłeś ty sam, potomek się rodzi.Krótka rozprawa: jutro - coś dziś jest, nie będziesz,A żeś był, nieboszczyka imienia nabędziesz;Dźwięk, cień, dym, wiatr, błysk, głos, punkt - żywot ludzki słynie.Słońce więcej nie wschodzi to, które raz... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 2 =
Ostatnio komentowane
okej nikt nie pytał
Dawid Struczyński • 2021-10-23 17:37:30
Dziekuje
MajMos • 2021-10-20 14:36:02
Dziękuję :)
:) • 2021-10-19 17:04:53
po jakiego uda ktoś to wymyślał
czarnypjes • 2021-10-17 16:53:04
doobry artykuł
Jan Marcalik • 2021-10-15 16:22:46