Kain i Abel - interpretacja

Interpretacja teologiczna

Historia Kaina i Abla stanowi kontynuację opowieści o ludzkim upadku, która została zapoczątkowana w Raju. W działaniu Kaina uwidoczniło się pierwotne skażenie człowieka grzechem pierworodnym. Mężczyzna jeszcze zanim zabił swojego brata, miał tendencję do ulegania złym skłonnościom, prawdopodobnie właśnie dlatego Bogu nie spodobała się jego ofiara. Ostatecznym motywem zbrodni Kaina stała się zazdrość, w imię której nie cofnął się nawet przed bratobójstwem. Opowieść o Kainie pokazuje więc, że w sam początek historii ludzkości została wpisana zbrodnia i nienawiść oraz że zło w ludzkim wydaniu przybiera coraz większe wymiary. W tym sensie cały Stary Testament odzwierciedla ogrom upadku człowieka, który jest tak wielki, że jedynym odkupieniem dla świata może być ofiara Jezusa Chrystusa (przedstawiona w Nowym Testamencie). Z opowieści o Kainie i Ablu wynika bowiem, że Bóg w żadnych okolicznościach nie opuszcza grzesznika.

Warto dodać, że Artur Sandauer uważa, iż mit o Kainie i Ablu stanowi drugą wersję genezy grzechu pierwotnego. O ile pierwsza pokazywała ludzkie przewinienie bardzo enigmatycznie (jako zerwanie zakazanego owocu), o tyle tutaj mamy do czynienia z ukonkretnieniem winy (zabójstwo).

Nawiązania w literaturze:

Biblijna opowieść jest archetypem każdej bratobójczej walki, a także morderstwa i zła wyrządzonego bliźniemu. Szczególne znaczenie ma symbolika Kainowego znamienia. Jest to rodzaj piętna, którym zostaje naznaczony zabójca, a także oznaka ciążącej na nim klątwy. Symbol ten wykorzystał np. William Szekspir w „Makbecie”, w scenach z lady Makbet, która nie może zmyć ze swoich rąk krwi króla Dunkana.

Polecamy również:

 • Wygnanie z raju - streszczenie

  Wygnanie z Raju zostało opisane w Księdze Rodzaju. Bóg zakazał Adamowi i Ewie spożywać owoców z drzewa, które znajdowało się pośrodku Edenu – „drzewa wiadomości dobrego i złego”. Jednak wąż skusił kobietę, aby skosztowała jabłka, mówiąc, że kiedy to zrobi, ona i jej mąż... Więcej »

 • Wieża Babel - streszczenie

  Opowieść o wieży Babel wywodzi się z Księgi Rodzaju. Według biblijnej legendy wszyscy ludzie u zarania dziejów posługiwali się jednym, wspólnym językiem. Ludzie zbuntowali się przeciwko Bogu. Więcej »

 • Stworzenie świata i człowieka - streszczenie

  Bóg stwarza świat przez 7 dni. Pierwszego dnia stworzył niebo i ziemię, ustanowił jasność i ciemność. Drugiego oddzielił od siebie wody i utworzył niebo. Trzeciego dnia ziemię pokryła roślinność, czwartego zaświeciły ciała niebieskie i gwiazdy. Piątego dnia ziemię zamieszkały wszelkie gatunki zwierząt... Więcej »

 • Potop biblijny - streszczenie

  Ludzie żyli w grzechu i odwrócili się od Boga. On postanowił zesłać na nich wielką powódź. Ostrzegł przed tym jedynie Noego i jego rodzinę. Noe zbudował ogromną  łódź - arkę, na którą zabrał swoich bliskich i po parze z każdego gatunku żywych stworzeń. Więcej »

 • Pieśń nad Pieśniami - streszczenie

  Tytuł I Prolog 1 1, 1-4 - Zakochana młoda dziewczyna wychwala zalety swojego kochanka i jego miłości. Jest spragniona jego pocałunków i zapachu. Rozkoszuje się dźwiękiem jego imienia. Chce zakosztować z nim miłości w jego komnatach. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 2 =
 • Najnowsze
 • Losowe
Ostatnio komentowane
okokok
• 2024-02-22 15:33:45
OK
• 2024-02-21 20:23:35
dziękuję bardzo ratujecie mnie
• 2024-02-21 19:08:12
i
• 2024-02-20 09:57:14
Bardzo pomogło mi w zadaniu domowym
• 2024-02-18 10:48:52