Filozofia antyczna - charakterystyka - strona 2

). Najważniejszy dla myśli antycznej był IV w. p. n. e, czyli tak zwany okres klasyczny: czasy Platona i Arystotelesa. Ostatni był natomiast okres hellenistyczny, inaczej szkół starożytnych (III – I w. p. n. e), w którym skupiano się na kwestiach etycznych (stoicy, epikurejczycy, sceptycy).

Materializm a idealizm

Podstawowy podział, jaki zarysował się w filozofii antyku to podział między materializmem a idealizmem. Pierwszy ze światopoglądów polega na propagowaniu przekonania, że istnieje jedynie rzeczywistość widzialna, którą można poznać empirycznie (doświadczalnie), za pomocą zmysłów i rozumu. Materialistami byli sofiści, cynicy i sceptycy.

Idealizm jest natomiast poglądem przeciwnym, to znaczy przyjmuje, że jedyną prawdziwą rzeczywistością jest świat idei. Idealistą był przede wszystkim Platon. Filozofem „środka” był natomiast Arystoteles.

Jeżeli chodzi o kwestie etyczne, w antyku wykształciły się dwa odmienne stanowiska wobec wartości: relatywizm, czyli przekonanie, że nie ma żadnych uniwersalnych zasad, a ocena każdej sytuacji jest względna i antyrelatywizm.

Polecamy również:

 • Epikur - biografia, poglądy, filozofia, epikureizm

  BIOGRAFIA   Epikur urodził się w 341 r. p.n.e. na greckiej wyspie Samos jako syn nauczyciela Neoklesa i wróżbitki Chaerestrate.  Więcej »

 • Filozofia przyrody (Heraklit z Efezu, Pitagoras, Tales)

  Filozofia przyrody była najwcześniejszym okresem greckiego myślicielstwa. Główny okres jej rozwoju przypadł na VI w. p. n. e. Myśliciele związani z tym nurtem skupiali się przede wszystkim na kosmologii, a więc rozważaniami nad powstaniem, przyczyną i naturą świata. Najbardziej charakterystycznym poglądem... Więcej »

 • Sofiści - poglądy, przedstawiciele

  Sofiści to greccy filozofowie, którzy działali w V w. p. n. e. w Atenach. Najwybitniejszymi przedstawicielami tego nurtu byli Protagoras („Rozprawa polemiczna o prawdzie i bycie”, „O bogach”) i Gorgiasz. Sofiści nie zajmowali się filozofią systematycznie, ponieważ przede wszystkim... Więcej »

 • Stoicyzm - definicja, cechy, przedstawiciele

  Stoicyzm to kierunek filozoficzny, który rozwinął się w III w. p. n. e., w tak zwanym hellenistycznym okresie greckiej filozofii. Inicjatorem tego prądu był Zenon z Kition, który w 300 r. p. n. e. założył szkołę w Atenach, w „Stoa Poikile” („Brama Malowana”), od czego wzięła... Więcej »

 • Epikureizm - definicja, założenia, przedstawiciele

  Epikureizm, podobnie jak stoicyzm, był kierunkiem charakterystycznym dla hellenistycznego okresu greckiej filozofii, powstał w III w. p. n. e. Nazwa prądu wywodzi się od jego założyciela, czyli Epikura, który w 306 r. p. n. e. założył własną szkołę w ogrodzie („ogród Epikura”). Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 4 + 1 =
Mikolaj
2015-10-16 10:32:23
Krótko, zwięźle i na temat. Dzięki Eszkoło !
Ostatnio komentowane
fajne
• 2022-05-21 18:27:45
Lol
• 2022-05-21 10:11:52
Sgshbs svsh shs. Snga s sjsvw. Ajags. Anahsc a smgsvs anshab anhs a naha auacqb w anwvvab ...
• 2022-05-20 14:58:05
Słabe dostałem 1
• 2022-05-19 09:29:27
Bardzo słaba lektura :/
• 2022-05-19 06:45:01