Liczebniki angielskie - słówka, pisownia - strona 2

tworzenia jest dosyć prosta. Wystarczy do rzeczownika głównego dodać końcówkę -th :

seventh - siódmy

sixth - szósty

fourth - czwarty

Wyjątkiem są liczby od 1 do 3 (first - pierwszy , second - drugi, third - trzeci) oraz liczby 5, 8, 9 i 12, którym nieznacznie zmieniają się końcówki (kolejno: fifth - piąty, eighth - ósmy, ninth - dziewiąty, twelfth – dwunasty).

Liczebniki porządkowe od 21 w górę tworzy się poprzez zmianę ostatniej cyfry na liczebnik porządkowy (zachowując odpowiednie końcówki -st, -nd, -rd lub -th):

eleventh - jedenasty

fifty-fourth - pięćdziesiąty czwarty

eighty-sixth - osiemdziesiąty szósty

Cyfrę dziesiątek i jedności oddziela się myślnikiem tak jak w liczebnikach głównych, a przed 100, 1000 i 1000000 stawia się 'a' lub 'one'. W przypadku liczb wielocyfrowych do oddzielenia grup trzycyfrowych używa się przecinka. Liczebników porządkowych używa się do czytania tytułów królewskich.

III. Ułamki (fractions)

W języku angielskim mogą występować w postaci zwykłej (vulgar) lub dziesiętnej (decimal).

W przypadku ułamków zwykłych licznik (liczba na górze) traktowany jest tak jak liczebnik główny (one, three, six itd.). Mianownik (liczba na dole) czytamy natomiast

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 4 =
Ostatnio komentowane
nie XD
3wrwerwr • 2020-12-05 17:14:29
Uważam że Rząd Pis dąży do stworzenia takiego modelu Państwa Polskiego .
adam • 2020-12-04 18:12:49
xd
księżniczkaxd • 2020-12-04 17:59:34
.
. • 2020-12-04 14:42:13
xd
xddd • 2020-12-04 10:14:31