Liczebniki angielskie - słówka, pisownia - strona 2

tworzenia jest dosyć prosta. Wystarczy do rzeczownika głównego dodać końcówkę -th :

seventh - siódmy

sixth - szósty

fourth - czwarty

Wyjątkiem są liczby od 1 do 3 (first - pierwszy , second - drugi, third - trzeci) oraz liczby 5, 8, 9 i 12, którym nieznacznie zmieniają się końcówki (kolejno: fifth - piąty, eighth - ósmy, ninth - dziewiąty, twelfth – dwunasty).

Liczebniki porządkowe od 21 w górę tworzy się poprzez zmianę ostatniej cyfry na liczebnik porządkowy (zachowując odpowiednie końcówki -st, -nd, -rd lub -th):

eleventh - jedenasty

fifty-fourth - pięćdziesiąty czwarty

eighty-sixth - osiemdziesiąty szósty

Cyfrę dziesiątek i jedności oddziela się myślnikiem tak jak w liczebnikach głównych, a przed 100, 1000 i 1000000 stawia się 'a' lub 'one'. W przypadku liczb wielocyfrowych do oddzielenia grup trzycyfrowych używa się przecinka. Liczebników porządkowych używa się do czytania tytułów królewskich.

III. Ułamki (fractions)

W języku angielskim mogą występować w postaci zwykłej (vulgar) lub dziesiętnej (decimal).

W przypadku ułamków zwykłych licznik (liczba na górze) traktowany jest tak jak liczebnik główny (one, three, six itd.). Mianownik (liczba na dole) czytamy natomiast

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 3 =
Ostatnio komentowane
Autor urodził się na wsi Korolowka k. Tarnopola.
Jerzy Zawadzki • 2021-08-01 17:42:54
żoną Jaroslawa Iwaszkiewicza była pisarka i tłumaczka Anna Iwaszkiewiczowa z domu Lilp...
Iwona • 2021-07-19 18:40:47
"Oda do radości" to utwór Beethovena. Schiller napisał "Do Radości".
Germanista • 2021-07-10 02:59:47
Zgromadzenie Narodowe (Konwent) nie było "rządem rewolucyjnym", a parlamentem.
Andrzej • 2021-07-06 08:15:34
Czy naprawdę nie dało się tego bardziej spłycić? Gdzie jest drugi syn? Ten który p...
Andrzej Koraben • 2021-06-30 11:34:39