Starożytne Chiny - religia - konfucjanizm

Starożytne Chiny – Konfucjusz

Za twórcę Konfucjanizmu, uważa się myśliciela i filozofa, żyjącego na przełomie VI i V w. – Konfucjusza (Kong Zi – Mistrz Kong). Prawdziwe imię Mistrza Kong (Kong – nazwisko rodowe, Zi – przydomek oznaczający mistrza), to Qiu – oznaczający dosłownie pagórek. Imię wzięło się prawdopodobnie od wysokiego czoła Konfucjusza, czemu chińczycy przypisywali wysoki poziom inteligencji. Urodził się w państwie Lu (obecnie prowincja Shandong), gdzie rozpoczął swoją karierę polityczną zostając bliskim doradcą władcy księstwa Lu. Przez swoje poglądy, dotyczące chociażby oddania władzy w ręce ludzi uczonych i szlachetnych bez względu na ich pochodzenie, nie zyskiwał sobie popleczników, a ostatecznie musiał opuścić księstwo Lu. Przez kilkanaście lat wędrówek, wraz z grupą swoich uczniów, poszukiwał władcy któremu mógłby doradzać. Ostatecznie Konfucjusz nie osiągnął swojego celu, po latach tułaczki wrócił z powrotem do księstwa Lu, gdzie zmarł.

Starożytne Chiny – Podstawowe założenia Konfucjanizmu

Podstawą konfucjanizmu jest przekonanie, iż drogą do szczęścia i harmonii jest przestrzeganie hierarchii społecznej. Każda osoba powinna pogodzić się ze swoim losem i miejscem w społeczeństwie oraz wykonywać jak najlepiej przypisane do tego miejsca czynności. Najważniejsza – według konfucjanizmu, nie jest pojedyncza jednostka, a cała rodzina, która może być także rozumiana jako państwo, a władca jako ojciec. Konfucjanizm zakłada, iż społeczeństwo powinno opierać się na pięciu związkach zależności i wzajemnych zobowiązaniach:

1. Dobroć księcia – lojalność poddanego – lojalność i obowiązek,
2. Miłość ojca – przywiązanie syna – miłość i posłuszeństwo,
3. Życzliwość starszych – szacunek młodszych – starszeństwo i stanowienia wzorca dla młodszego,
4. Sprawiedliwość męża – posłuszeństwo kobiety – zobowiązanie i podporządkowanie,
5. Wierność przyjaciela – wzajemność przyjaciela – zaufanie.

Starożytne Chiny – Pięcioksiąg Konfucjański

Klasyczny kanon doktryny konfucjańskiej, któremu przynajmniej współautorstwo przypisuje się Konfucjuszowi. Oryginalne teksty pięcioksięgu konfucjańskiego, zostały spalone wraz z resztą ksiąg, dokumentów i pism na rozkaz pierwszego cesarza Qin Shi Huanga. Księgi zostały odtworzone za czasów dynastii Han (206 r. p.n.e. – 220 r. n.e.), kiedy to Konfucjanizm stał się dominującą religią państwową.

W skład Pięcioksięgu konfucjańskiego wchodzą:
• Księga Przemian (Yijing)
• Księga Pieśni (Shijing)
• Księga Rytuałów (Liji)
• Księga Dokumentów (Shujing)
• Kronika Wiosen i Jesieni (Chunqiu)
Pierwotnie istniała również szósta księga – Księga Muzyki (Yuejing), jednak zaginęła w schyłkowym czasie panowania dynastii Zhou (1045 r. p.n.e. do 256 r. p.n.e.).

Polecamy również:

  • Starożytne Chiny - architektura

    Architektura w Chinach zaczęła się kształtować około XV w. p.n.e.. W III w. p.n.e. była już bardzo wysoko rozwinięta, wpływając również na inne kraje: Japonie, Koree oraz Wietnam. Początkowo budowle wznoszono z drewna, następnie z suszonej gliny. Najstarszym zachowanym zabytkiem, zbudowanym z drewna, jest... Więcej »

  • Starożytne Chiny - odkrycia, wynalazki

    Rozwój cywilizacji chińskiej, w dorzeczu żółtej rzeki (Huang He), doprowadził do pojawienia się wielu wynalazków naukowych i technicznych. Rozwinięto oraz udoskonalono wiele dziedzin życia, z których Europejczycy zaczęli korzystać wiele wieków później. Więcej »

  • Starożytne Chiny - kultura, nauka

    Cywilizacja chińska doskonale rozwinęła bardzo zróżnicowane gałęzie nauki i kultury. Z podstaw oraz osiągnięć jakie powstały w Starożytnych Chinach, korzystały kolejno cywilizacje Bliskiego Wschodu, a następnie Europejczycy. Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 4 + 3 =
mama
2019-10-09 12:51:36
dobre muj syn dostał 6
Ostatnio komentowane
hf
mmmichal • 2021-04-11 18:02:47
lol
epickitim • 2021-04-11 15:27:03
hahaha
haha • 2021-04-10 18:34:49
pozdrawiam 7 b
radek skora • 2021-04-10 11:33:47
nwm
xd • 2021-04-10 11:29:34