Księstwo Warszawskie - ustrój, organy władzy - Konstytucja Księstwa Warszawskiego (1807)

Organizacja nowo utworzonego organizmu państwowego, jakim było Księstwo Warszawskie, opierała się mocno na wzorcach wprowadzanych przez Napoleona w całej Europie, a więc wzorowanych na ideałach rewolucji francuskiej i reformach napoleońskich.

Konstytucja Księstwa została nadana mu przez Napoleona w Dreźnie 22.07.1807 roku. Według jej przepisów władzą ustawodawczą w państwie był dwuizbowy sejm, złożony z izby poselskiej i senatu. Łączną liczbę stu posłów izby wybierano dwutorowo – 60 z nich na sejmikach szlacheckich, pozostałych ze zgromadzeń gminnych. Senatorowie byli wybierani dożywotni. Sejm miał zbierać się co dwa lata na dwa tygodnie, jednakże jego prawa były względnie ograniczone, w porównaniu do tych, którymi cieszył się w czasach Rzeczpospolitej. Sądownictwo było dwupoziomowe, składalo się z dożywotnich sędziów wyższych rang i niższych, odnawianych co dwa lata sędziów pokoju, będących niższym szczeblem administracji.

Władzę wykonawczą sprawował książę warszawski, którym został król saski Fryderyk August. W ten sposób odnowiona została unia polsko – saska. Książę posiadał silną władzę, jednakże był siłą rzeczy uzależniony od woli Napoleona. Księstwo Warszawskie posiadało własną armię, której dowódcą był ks. Józef Poniatowski.

Konstytucja Księstwa Warszawskiego znosiła też poddaństwo osobiste, różnice feudalne i wprowadzono Kodeks Napoleona. Urzędy w państwie mogli sprawować tylko obywatele Królestwa.  W praktyce wolność chłopska, potwierdzona dekretem z 21.12.1807, obejmowała jedynie wolność osobistą, nie rozciągała się jednak na majątek. Prawo wyborcze opierało się na cenzusie majątkowym.

Polecamy również:

  • Księstwo Warszawskie - granice, terytorium

    Ustanowione w roku 1807 roku Księstwo Warszawskie było rezultatem pokoju w Tylży, zawartego między Francją, a Prusami i Rosją. Państewko to, zależne od Bonapartego i rządzone przez władcę saskiego, miało być odpowiedzią na polskie dążenia niepodległościowe. Więcej »

  • Znaczenie utworzenia Księstwa Warszawskiego dla Polaków

    Utworzone w roku 1807 roku Księstwo Warszawskie było długo oczekiwaną przez Polaków namiastką własnej państwowości. Po raz pierwszy od 1795 roku powstał twór polityczny, w którym językiem urzędowym, szkolnictwa i życia kulturalnego był wyłącznie polski.  Nawiązaniem do tradycji był... Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 1 + 3 =
stalker
2018-01-16 19:50:27
ten tekst jest bardzo osobisty
Ostatnio komentowane
Uczycie dzieci głupot powtarzacie te same teorie wykrzywionej zakłamanej historii
• 2024-06-20 16:36:24
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43