Zidentyfikuj węglowodór w oparciu o znajomość gęstości pary względem par helu

Uczeń otrzymał do analizy pewien węglowodór, zawierający w swojej budowie 2 atomy węgla: etan, eten lub etyn. Wiadomo o nim jednak, że gęstość jego par względem par helu wynosi 7. Odpowiedz, w oparciu o przeprowadzone obliczenia, jaki węglowodór otrzymał uczeń.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
11.06.2020 16:58

Zapisanie ogólnego wzoru poszukiwanego węglowodoru: C2Hx

Wiadomo, że stosunek gęstości par węglowodoru do gęstości par helu wynosi 7, co można zapisać następująco:

 \frac{d _{C _{2} Hx} }{d _{He} } = 7

Obliczamy gęstość par helu w warunkach normalnych:

d _{He} =  \frac{m}{V} =  \frac{4g}{22,4dm ^{3} }= 0,18  \frac{g}{dm ^{3}}

Obliczamy gęstość par węglowodoru:

dC2Hx = 7×dHe = 7×0,18 = 1,25 g/dm

Obliczamy masę badanego węglowodoru:

d = m/V

m = d×V = 1,25×22,4 = 28 g/mol

Wiemy, że masa molowa węglowodoru wynosi 28 g, oraz że jest zbudowany z 2 atomów węgla, zatem:

28 – 2×12 = 4

Badany węglowodór ma 4 atomy wodoru.

 

Odpowiedź: Uczeń otrzymał do analizy eten.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 4 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza