Hirohito - biografia, polityka, historia

Cesarz Japonii Hirohito urodził się w rodzinie cesarskiej dnia 29.04.1901 roku w Tokio, jako syn ówczesnego japońskiego władcy Yoshihito. Był 124. cesarzem Japonii i najdłużej sprawującym władzę w państwie, na przestrzeni 62 lat panowania miał wielki wpływ na dzieje swojego państwa.

Hirohito - młodość i wychowanie 

Wychowanie młodego Hirohito odbywało się w sposób charakterystyczny dla władców europejskich, tj. z dużym naciskiem na szkolenie z dziedzin wojskowych. Stąd też oficjalnie młody następca tronu przeszedł również ścieżkę awansu w wojsku. Przed swoim wstąpieniem na tron odbył również podróż po Europie, by zaznajomić się z jej kulturą i osiągnięciami. W 1921 r., z powodu choroby swojego ojca, został mianowany regentem, zaś po jego śmierci w 1925 r. został cesarzem.

Cesarz Hirohito - początki panowania

Początkowe lata panowania cesarza Hirohito są okresem trudności związanych ze światowym kryzysem, jak również zmaganiem się z różnorakimi problemami wewnętrznymi kraju. Coraz silniejszy wpływ na państwo posiadała grupa wyższych oficerów, niezadowolonych z pozycji Japonii na świecie i chcących budowy wielkiej strefy wpływów na Pacyfiku. Status Hirohito w państwie był dosyć specyficzny i skomplikowany. Formalnie cesarz japoński był uznawany niemalże za żywego boga, a jego słowo było ostateczne i święte. Jednakże od lat 30. był on stopniowo ograniczany w swojej swobodzie przez wyższych dowódców, którzy zwłaszcza kontrolowali informacje, które miały prawo dojść do cesarza.

Wybuch wojny japońsko-amerykańskiej i jej konsekwencje dla Hirohito i całej Japonii

Za czasów Hirohito Japonia rozpoczęła okres podboju Chin, rozpoczęty inwazją na to państwo w 1937 r. Duże sukcesy odniesione w walkach spowodowały wzrost poparcia dla „partii wojennej”, a także rozpoczęcie przygotowań do walki o panowanie na Pacyfiku. By je zdobyć, nieuchronny był konflikt ze Stanami Zjednoczonymi. Ostatecznie do wybuchu wojny japońsko-amerykańskiej doszło po lotniczym ataku na Pearl Harbor dnia 7.12.1941 r. W tym czasie Hirohito był coraz bardziej izolowany przez generalicję japońską.

Po czterech latach walk szala zwycięstwa zaczęła zdecydowanie przechylać się na stronę Stanów Zjednoczonych, na domiar złego w sierpniu 1945 r. doszło do zrzucenia bomb atomowych na Hiroshimę i Nagasaki. Cesarz postanowił wtedy sprzeciwić się generalicji, która pragnęła kontynuowania walki i wystąpił w radiu, przemawiając do narodu japońskiego o konieczności kapitulacji. Czyn ten był dla wielu Japończyków szokiem, bowiem po raz pierwszy słyszeli głos cesarza. Dnia 2.09.1945 r. Japonia skapitulowała.

Hirohito został zmuszony do zrzeczenia się „boskości” cesarskiej, jednakże poza tym umożliwiono mu pozostanie na tronie. Był on uważany za zbyt ważny dla Japończyków symbol, poza tym demilitaryzacja Japonii powodowała, że zagrożenie ze strony tego kraju było już znikome. W czasie Zimnej Wojny cesarz nie sprawował już tak silnej władzy jak dawniej, niemniej odegrał wielką w rolę odbudowywaniu nadszarpniętych relacji zagranicznych z państwami bloku zachodniego.

Ostatecznie cesarz Hirohito zmarł 7.01.1989 r. Od jego pośmiertnego imienia - Shōwa - bierze nazwę cała epoka wyznaczana przez lata jego długiego panowania.

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 2 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
"Treść wiersza bezpośrednio nawiązuje też do istniejących wówczas, tajnych układó...
• 2024-07-02 05:43:44
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42