Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.
ZAMKNIJ X
Autor:
Drukuj
Drukuj
Rozmiar
AAA

David Lloyd George - biografia, polityka, zasługi - strona 2

Pod koniec tego samego roku zastąpił on też na stanowisku premiera Herberta Henry'ego Asquitha.

Lloyd George przystąpił do pracy z charakterystyczną energią i entuzjazmem, mimo dosyć trudnej sytuacji i zniechęcenia wojną. Coraz większą władzę posiadał zreorganizowany Gabinet Wojenny, będący rodzajem najwyższej rady wojennej państwa, decydującej o większości spraw związanych z wojną. Udało mu się zmniejszyć niezadowolenie społeczne, mimo konieczności wprowadzenia poboru powszechnego (jak dotąd Wielka Brytania opierała się jedynie na zaciągu ochotniczym, który nie był już jednak wystarczający przy ogromnych stratach). Udało mu się uśmierzyć niezadowolenie robotników. W polityce zagranicznej nawiązał dobre stosunki z pozostałymi państwami Ententy, umacniając ów sojusz i ułatwiając wspólne działania. Zwolennik interwencji w Rosji w czasie rewolucji.

W roku 1918 udało mu się ponownie wygrać wybory i pozostać na swoim stanowisku, z tego też powodu reprezentował Wielką Brytanię na konferencji w Paryżu (1919). Był przeciwnikiem zbytniego osłabienia Niemiec, co uważał za zachwianie równowagi europejskiej. Z tego samego powodu był przeciwnikiem zbytniego wzmocnienia Polski.

Aż do roku 1922 pozostawał premierem, by później, od 1924 roku zostać liderem partii liberalnej. W latach 30. stopniowo wycofywał się z polityki, głównie ze względu na pogarszający się stan zdrowia. Powrócił do Walii, skąd wywodziła się jego rodzina i odmówił zajęcia miejsca w Gabinecie Wojennym Winstona Churchilla, kiedy wybuchła II wojna światowa. Zmagając się z ciężką chorobą zmarł 26.03.1945 roku. Przez rodaków został zapamiętany jako jeden z ojców zwycięstwa w I wojnie światowej, osoba, której udało się powstrzymać niezadowolenie społeczne i poprowadzić Wielką Brytanię do zwycięstwa w Wielkiej Wojnie.

Zobacz również

 • Sprawa polska na konferencji wersalskiej

  18 stycznia 1919 roku w Paryżu rozpoczęła się konferencja pokojowa, mająca na celu opracowanie i wprowadzenie w życie traktatu kończącego I wojnę światową. Dla wszystkich obserwatorów sceny politycznej stawało się jasne, że zjazd przedstawicieli zwycięskich mocarstw będzie punktem zwrotnym w historii Europy, ukształtuje on b...

  Więcej
 • Traktat pokojowy z Austrią (1919) - postanowienia

  Niezależne państwo austriackie powstało w wyniku rozpadu dawnej monarchii austro – węgierskiej, do którego doszło na przełomie października i listopada 1918 roku. Podobnie jak Węgry, to Austria została uznana za bezpośredniego spadkobiercę idei i zobowiązań byłego państwa Habsburgów, stąd też była jednym z pań...

  Więcej
 • Traktat pokojowy z Bułgarią (1919) - postanowienia

  Bułgaria włączyła się do I wojny światowej po stronie Państw Centralnych w roku 1915, po długim okresie wahania i różnorakich zabiegów niemieckich z jednej, a angielsko – francuskich z drugich. Tym, co ostatecznie popchnęło Bułgarów w stronę wojny była chęć odzyskania terytoriów straconych na rzecz ...

  Więcej
 • Traktat w Trianon - postanowienia, historia

  W czasie I wojny światowej Węgry stanowiły drugi, oprócz Austrii, człon monarchii habsburskiej. Dopiero wydarzenia z przełomu października i listopada 1918 doprowadziły do rozpadu Austro – Węgier i formalnego odłączenia się Węgier od reszty monarchii. Wkrótce państwo węgierskie stało się jednym z najsilniejszych ...

  Więcej
 • Traktat pokojowy z Turcją (1920) - postanowienia

  Turcja przyłączyła się do I wojny skuszona perspektywami odbudowy dawnej strefy wpływów, między innymi dawnych terytoriów utraconych na rzecz Rosji i terenów zajmowanych przez Imperium Brytyjskie. Rzeczywistość prędko zweryfikowała tureckie ambicje, okazało się bowiem, że państwo to jest za słabe i nie stanowiło...

  Więcej

Losowe zadania

 • Oblicz, które jony są najliczniejsze w roztworze

  W wodnym roztworze o masie 100 g rozpuszczono chlorek potasu, chlorek sodu oraz bromek sodu, a stężenie każdej z tych soli w roztworze wynosi 2% (m/m). Oblicz które jony są najliczniejsze w roztworze, a także podaj liczbę moli tego jonu w roztworze. W obliczeniach przyjmij α = 100%, wyniki zaokrąglij do 2. miejsca po przecinku.

  0 Odpowiedz Więcej
 • Zapisz równania reakcji cyny z kwasami

  Cyna jest metalem, który w związkach chemicznych przyjmuje II lub IV stopień utlenienia. W reakcji z gorącym, stężonym kwasem siarkowym(VI) wydziela się inny gaz niż w reakcji tego metalu z gorącym stężonym kwasem solnym. Powstające sole różnią się zarówno stopniem utlenienia cyny jak również rodzajem anio...

  1 Odpowiedz Więcej
 • Zgrubienia - przykłady użycia

  Określ w którym przypadku zgrubienie zostało użyte ponieważ dotyczyło osoby lub przedmiotu dużych rozmiarów, a kiedy wyrażało negatywny stosunek emocjonalny. To dziewuszysko spod trójki nie mówi nikomu dzień dobry. Konrad mieszka w tamtym domisku, największym na osiedlu. Nie lubię swojego garbatego nochal...

  0 Odpowiedz Więcej
 • Ułóż zdania współrzędnie złożone

  Ułóż zdania współrzędnie złożone podanych typów:   Wynikowe Rozłączne Przeciwstawne Łączne Przeciwstawne Wynikowe Łączne Rozłączne

  0 Odpowiedz Więcej
 • Zapisz równanie dysocjacji i wskaż jon o charakterze amfiprotycznym

  Zapisz reakcję dysocjacji kwasu siarkowodorowego, a następnie wskaż jon, który wykazuje właściwości amfiprotyczne według teorii Brönsteda-Lowry’ego.

  0 Odpowiedz Więcej
Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 5 =
Ostatnio komentowane
KKKK
MISTRZ • 2020-04-03 14:45:57
d
d • 2020-04-03 13:15:01
n
bn • 2020-04-03 12:55:19
super
xxgosiaxx123456 • 2020-04-03 11:05:11
Prawie jakbym widział to, czego nie uczyłem się w szkole średniej, a być może to jes...
Aleksander • 2020-04-03 10:40:04