Liga Narodów - historia, cele, osiągnięcia, struktura

Jeszcze w czasie trwania I wojny światowej przywódcy państw Ententy rozważali zaproponowane przez prezydenta USA plany utworzenia organizacji międzynarodowej, która angażowałaby wszystkie ważniejsze potęgi światowe. Istnienie takiej „światowej rady” miało zapobiec wybuchowi kolejnej wojny światowej, zarówno dzięki możliwości szybkich konsultacji politycznych, jak i bardziej bezpośrednim działaniom, jak różnorakie ekonomiczne embarga czy nawet interwencja zbrojna. Rozmowy na ten temat toczyły się praktycznie przez cały rok 1918.

Do projektu utworzenia takiej organizacji powrócono w roku 1919, w czasie prac nad traktatem wersalskim. Wtedy też sprzymierzonym państwom udało się ustalić szczegóły struktury nowej organizacji, jej statut i założenia. Ostatecznie statut Ligi Narodów został włączony do traktatu wersalskiego i jako taki został podpisany 28.06.1919 roku.

Organizacja Ligii opierała się na trzech organach – Zgromadzeniu wszystkich członków, Sekretariacie i Radzie. Kluczowe znaczenie miała zwłaszcza Rada Ligii Narodów, złożona z 9 członków, z których część była stała, część zaś okresowa. Stanowisko stałych członków Rady miały początkowo cztery wielkie państwa Ententy, czyli Wielka Brytania, Francja, Włochy i Japonia. Okresowi członkowie Rady byli okresowo wymieniani co trzy lata. Sekretariat zajmował się ustalaniem budżetu, porządku obrad i ważnych spraw dotyczących działania Ligii, z kolei Zgromadzenie stanowiło odpowiednik „sejmu” Ligii, gdzie każde państwo posiadało jeden głos. Kluczowym celem Ligii było zapobieganie wybuchowi nowych konfliktów zbrojnych na świecie, jak również próba interwencji i wygaszenia wojen już trwających.

W szczytowym okresie rozwoju Ligii liczyła ona 58 członków. Wielkim ciosem dla jej struktur było  - co wydaje się dosyć paradoksalne – odstąpienie Stanów Zjednoczonych od uczestnictwa w Lidze. Początkowo członkami Ligii nie były też państwa pokonane w I wojnie światowej, jak np. Niemcy, nie przyjęto też do niej ZSRR. Wszystkie te państwa zgłaszały swój akces dopiero w późniejszych latach. W czasie działania Ligii dochodziło także do zmniejszenia liczby jej członków, zarówno z powodu dobrowolnego odejścia (III Rzesza, Chile i wiele państw południowoamerykańskich), jak i usunięcia ze względu na pogwałcenia jej przepisów (m.in. ZSRR). Liga przestała formalnie funkcjonować po wybuchu II wojny światowej, ale formalne rozwiązanie nastąpiło dopiero w roku 1946. Jej struktury i sprawy zostały wtedy wchłonięte przez nową organizację – ONZ.

Polecamy również:

 • Sprawa polska na konferencji wersalskiej

  18 stycznia 1919 roku w Paryżu rozpoczęła się konferencja pokojowa, mająca na celu opracowanie i wprowadzenie w życie traktatu kończącego I wojnę światową. Dla wszystkich obserwatorów sceny politycznej stawało się jasne, że zjazd przedstawicieli zwycięskich mocarstw będzie punktem zwrotnym w historii Europy,... Więcej »

 • Traktat pokojowy z Austrią (1919) - postanowienia

  Niezależne państwo austriackie powstało w wyniku rozpadu dawnej monarchii austro – węgierskiej, do którego doszło na przełomie października i listopada 1918 roku. Podobnie jak Węgry, to Austria została uznana za bezpośredniego spadkobiercę idei i zobowiązań byłego państwa Habsburgów, stąd też... Więcej »

 • Traktat pokojowy z Bułgarią (1919) - postanowienia

  Bułgaria włączyła się do I wojny światowej po stronie Państw Centralnych w roku 1915, po długim okresie wahania i różnorakich zabiegów niemieckich z jednej, a angielsko – francuskich z drugich. Tym, co ostatecznie popchnęło Bułgarów w stronę wojny była chęć odzyskania terytoriów... Więcej »

 • Traktat w Trianon - postanowienia, historia

  W czasie I wojny światowej Węgry stanowiły drugi, oprócz Austrii, człon monarchii habsburskiej. Dopiero wydarzenia z przełomu października i listopada 1918 doprowadziły do rozpadu Austro – Węgier i formalnego odłączenia się Węgier od reszty monarchii. Wkrótce państwo węgierskie stało się jednym... Więcej »

 • Traktat pokojowy z Turcją (1920) - postanowienia

  Turcja przyłączyła się do I wojny skuszona perspektywami odbudowy dawnej strefy wpływów, między innymi dawnych terytoriów utraconych na rzecz Rosji i terenów zajmowanych przez Imperium Brytyjskie. Rzeczywistość prędko zweryfikowała tureckie ambicje, okazało się bowiem, że państwo to jest za... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 5 =
Ostatnio komentowane
xd
• 2024-04-16 17:58:56
@Mariola - dziękujemy za zwrócenie uwagi, wpis został poprawiony. Pozdrawiamy :)
• 2024-04-16 07:36:55
Co za wstyd pomyśleć, że ja nie istnieje.
• 2024-04-12 15:30:23
supier
• 2024-04-11 18:27:13
bardzo pomocne
• 2024-04-09 17:22:24