Traktat pokojowy z Bułgarią (1919) - postanowienia

Bułgaria włączyła się do I wojny światowej po stronie Państw Centralnych w roku 1915, po długim okresie wahania i różnorakich zabiegów niemieckich z jednej, a angielsko – francuskich z drugich. Tym, co ostatecznie popchnęło Bułgarów w stronę wojny była chęć odzyskania terytoriów straconych na rzecz sąsiadów w wyniku II wojny bałkańskiej w roku 1913. Zwycięstwo Państw Centralnych mogło dawać nadzieję na rewindykację utraconych ziem. Ostatecznie jednak okazało się, że przyłączenie się do Państw Centralnych było błędem bułgarskiej dyplomacji. W październiku 1918 roku wycieńczone wojną państwo nie było już w stanie prowadzić wojny i musiało prosić o zawieszenie broni.

Do podpisania traktatu pokojowego z Bułgarią nie doszło na trwającej mniej więcej w tym samym czasie konferencji pokojowej w Paryżu, a nieco później, dopiero bowiem 27.11.1919 roku w Neuilly-sur-Seine. Bułgaria nie była uważana za najważniejszego przeciwnika Ententy, stąd też sprawa pokoju z nią wydawała się drugorzędna. Widać też dokładnie, że pewne ustalenia traktatu pokojowego z Bułgarią były inspirowane podobnymi punktami traktatu wersalskiego.

Bułgaria traciła prawie jedną dziesiątą swojego terytorium na rzecz państw zaangażowanych w wojnę bezpośrednio (Rumunia, która otrzymała część Dobrudży), jak i pośrednio (Grecja, w czasie wojny użyczająca Entencie swoje terytorium otrzymała Trację). Armia bułgarska została zredukowana do jedynie 20 tysięcy, nie wolno jej było posiadać samolotów, czołgów ani ciężkiego sprzętu. Bułgarzy byli też zmuszeni do różnorakich świadczeń gospodarczych względem SHS-u (państwa powstałego w miejsce napadniętej przez nich Serbii), jak również wypłacenia dużej, jak na warunki tego państwa, kontrybucji wojennej.

W przeciwieństwie do większości byłych Państw Centralnych, słabe państwo bułgarskie nie miało zbyt wielu możliwości, by starać się zrewidować postanowienia traktatu pokojowego. Klęska Bułgarii w wojnie zakończyła na swój sposób marzenia owego kraju o hegemonii na Bałkanach.

Polecamy również:

 • Sprawa polska na konferencji wersalskiej

  18 stycznia 1919 roku w Paryżu rozpoczęła się konferencja pokojowa, mająca na celu opracowanie i wprowadzenie w życie traktatu kończącego I wojnę światową. Dla wszystkich obserwatorów sceny politycznej stawało się jasne, że zjazd przedstawicieli zwycięskich mocarstw będzie punktem zwrotnym w historii Europy,... Więcej »

 • Traktat pokojowy z Austrią (1919) - postanowienia

  Niezależne państwo austriackie powstało w wyniku rozpadu dawnej monarchii austro – węgierskiej, do którego doszło na przełomie października i listopada 1918 roku. Podobnie jak Węgry, to Austria została uznana za bezpośredniego spadkobiercę idei i zobowiązań byłego państwa Habsburgów, stąd też... Więcej »

 • Traktat w Trianon - postanowienia, historia

  W czasie I wojny światowej Węgry stanowiły drugi, oprócz Austrii, człon monarchii habsburskiej. Dopiero wydarzenia z przełomu października i listopada 1918 doprowadziły do rozpadu Austro – Węgier i formalnego odłączenia się Węgier od reszty monarchii. Wkrótce państwo węgierskie stało się jednym... Więcej »

 • Traktat pokojowy z Turcją (1920) - postanowienia

  Turcja przyłączyła się do I wojny skuszona perspektywami odbudowy dawnej strefy wpływów, między innymi dawnych terytoriów utraconych na rzecz Rosji i terenów zajmowanych przez Imperium Brytyjskie. Rzeczywistość prędko zweryfikowała tureckie ambicje, okazało się bowiem, że państwo to jest za... Więcej »

 • Liga Narodów - historia, cele, osiągnięcia, struktura

  Jeszcze w czasie trwania I wojny światowej przywódcy państw Ententy rozważali zaproponowane przez prezydenta USA plany utworzenia organizacji międzynarodowej, która angażowałaby wszystkie ważniejsze potęgi światowe. Istnienie takiej „światowej rady” miało zapobiec wybuchowi kolejnej wojny... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 4 =
Ostatnio komentowane
Gosha, a nie beatrycze odebrała ho z lotniska
• 2023-03-30 20:41:26
mało pomocne
• 2023-03-30 17:27:11
super
• 2023-03-30 14:44:16
Jk
• 2023-03-30 13:45:02