Traktat pokojowy z Austrią (1919) - postanowienia

Niezależne państwo austriackie powstało w wyniku rozpadu dawnej monarchii austro – węgierskiej, do którego doszło na przełomie października i listopada 1918 roku. Podobnie jak Węgry, to Austria została uznana za bezpośredniego spadkobiercę idei i zobowiązań byłego państwa Habsburgów, stąd też była jednym z państw, z którymi państwa Ententy podpisały traktat pokojowy. Doszło do tego w Saint-Germain-en-Laye, 10.09.1919 roku.

Jak już wspomniano, Austria została uznana za kontynuatora Austro – Węgier, stąd też została uznana współwinnym wybuchu wojny. Zwycięskie kraje zmusiły Austrię do licznych cesji terytorialnych.  Austria straciła oczywiście kontrolę nad terenami Czechosłowacji, do której przyłączono również większość austriackiego Śląska. Włosi zajęli południowy Tyrol i Istrię, na które liczyli od początku konfliktu i traktowali jako swoje prowincje narodowe. Oprócz tego Austria traciła Krainę i Dalmację na rzecz SHS-u, Bukowinę na rzecz Rumunii i Galicję na rzecz Polski (to ostatnie jednak oficjalnie dopiero w roku 1923). Armia austriacka została znacznie zredukowana i zabroniono jej posiadania ciężkiego sprzętu. Bardzo ważnym i unikalnym postanowieniem był całkowity zakaz ewentualnego złączenia się niemieckojęzycznej Austrii z Republiką Weimarską. Obawiano się bowiem, że takie zjednoczenie pozwoli na odbudowę pozycji Niemiec w tej części Europy, nawet mimo strat względem Polski. Oczywiście Austria musiała również zapłacić zwycięzcom kontrybucję.

Traktat w Saint – Germain stanowił koniec mocarstwowej pozycji Austrii w Europie. Po upadku Habsburgów i wyrzuceniu ich z kraju państwo to przestało odgrywać rolę lokalnego hegemona, będąc w cieniu silniejszych sąsiadów, zwłaszcza zaś Niemiec. Te ostatnie zresztą cały czas szukały możliwości połączenia się z Austrią, wbrew postanowieniom traktatowym. Ostatecznie zwieńczeniem owych dążeń był anschluss Austrii, dokonany przez Adolfa Hitlera w roku 1938.

Polecamy również:

 • Sprawa polska na konferencji wersalskiej

  18 stycznia 1919 roku w Paryżu rozpoczęła się konferencja pokojowa, mająca na celu opracowanie i wprowadzenie w życie traktatu kończącego I wojnę światową. Dla wszystkich obserwatorów sceny politycznej stawało się jasne, że zjazd przedstawicieli zwycięskich mocarstw będzie punktem zwrotnym w historii Europy,... Więcej »

 • Traktat pokojowy z Bułgarią (1919) - postanowienia

  Bułgaria włączyła się do I wojny światowej po stronie Państw Centralnych w roku 1915, po długim okresie wahania i różnorakich zabiegów niemieckich z jednej, a angielsko – francuskich z drugich. Tym, co ostatecznie popchnęło Bułgarów w stronę wojny była chęć odzyskania terytoriów... Więcej »

 • Traktat w Trianon - postanowienia, historia

  W czasie I wojny światowej Węgry stanowiły drugi, oprócz Austrii, człon monarchii habsburskiej. Dopiero wydarzenia z przełomu października i listopada 1918 doprowadziły do rozpadu Austro – Węgier i formalnego odłączenia się Węgier od reszty monarchii. Wkrótce państwo węgierskie stało się jednym... Więcej »

 • Traktat pokojowy z Turcją (1920) - postanowienia

  Turcja przyłączyła się do I wojny skuszona perspektywami odbudowy dawnej strefy wpływów, między innymi dawnych terytoriów utraconych na rzecz Rosji i terenów zajmowanych przez Imperium Brytyjskie. Rzeczywistość prędko zweryfikowała tureckie ambicje, okazało się bowiem, że państwo to jest za... Więcej »

 • Liga Narodów - historia, cele, osiągnięcia, struktura

  Jeszcze w czasie trwania I wojny światowej przywódcy państw Ententy rozważali zaproponowane przez prezydenta USA plany utworzenia organizacji międzynarodowej, która angażowałaby wszystkie ważniejsze potęgi światowe. Istnienie takiej „światowej rady” miało zapobiec wybuchowi kolejnej wojny... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 1 =
Ostatnio komentowane
xd
• 2024-04-16 17:58:56
@Mariola - dziękujemy za zwrócenie uwagi, wpis został poprawiony. Pozdrawiamy :)
• 2024-04-16 07:36:55
Co za wstyd pomyśleć, że ja nie istnieje.
• 2024-04-12 15:30:23
supier
• 2024-04-11 18:27:13
bardzo pomocne
• 2024-04-09 17:22:24