Infrastruktura błękitno-zielona

Wymień przykłady błękitno-zielonej infrastruktury oraz opisz krótko, czym ona jest.

Studia Geografia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Patryk Ekspert eSzkola.pl
23.01.2022 12:26

Błękitno-zielona infrastruktura odnosi się do rozwiązań i działań opartych na wykorzystaniu naturalnych komponentów środowiska przyrodniczego oraz elementów poprawiających warunki środowiskowe – przede wszystkim w celu dbałości o kondycję środowiska , łagodzenia skutków zmian klimatycznych i zaadaptowania się do egzystencji w intensywnie zmieniającym się klimacie, który będzie powodował więcej zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi oraz dla większości sektorów gospodarki narodowej.

Przykłady:

- stawy retencyjne do zatrzymywania i oczyszczania wody opadowej

- specjalistyczne nawierzchnie przepuszczalne (ażurowe) zamiast tradycyjnej „betonozy”

- ogrody deszczowe

- zielone dachy (porośnięte roślinnością)

- zielone fasady budynków

- rowy infiltracyjne

- niecki bioretencyjne

Dzięki! 1
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 4 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza