Anschluss Austrii - historia, przyczyny i skutki - Kryzys sudecki

W roku 1935 Adolf Hitler oficjalnie zrzucił ograniczenia nałożone na Niemcy przez traktat wersalski, rozpoczynając nowy okres w dziejach Niemiec. Intensywne zbrojenia i rozwój niemieckiego przemysłu ciężkiego były zapowiedzią przygotowywania się Niemiec do kolejnego konfliktu. Należy jednak pamiętać o tym, że Adolf Hitler i jego otoczenie zdawało sobie sprawę z tego, że przygotowania do wojny mogą potrwać kilka lat. W tym też czasie Niemcy prowadziły politykę zastraszania sąsiadów i prób bezkrwawych aneksji terytorialnych, zakończonych dopiero oporem stawionym przez Polskę.

Pierwszym państwem europejskim poddanym presji III Rzeszy była Austria, pozostałość po dawnym cesarstwie Austro – Węgier. Większość Austriaków czuła się etnicznie Niemcami, mimo poczucia odrębności państwowej. Od początku lat trzydziestych widać jednak wzrastające poparcie i aktywną działalność grup pronazistowskich, które chciały przekonać społeczeństwo do połączenia się z Niemcami. Traktat wersalski zabraniał połączenia Austrii i Niemiec, stąd też taka akcja spowodowałaby wzrost napięcia międzynarodowego. Ostatecznie jednak Adolf Hitler podjął decyzję o wprowadzeniu owego planu w życie, w celu „przetestowania” europejskiej opinii publicznej.

Do „Anschlussu” (czyli przyłączenia) Austrii doszło pomiędzy 12 a 13.03.1938 roku. Wojska niemieckie przekroczyły bez przeszkód granicę państwową i zajęły kraj, entuzjastycznie witane przez mieszkańców. Dosyć prędko Austrię wcielono w struktury Rzeszy, a dawne organizacje państwowe stały się organami administracji lokalnej. Jednocześnie zaś niemieckie siły porządkowe rozpoczęły wyszukiwanie i tępienie wszelkich prób oporu i niechęci wobec nowego porządku.

Kraje zachodnie zareagowały na aneksję Austrii z mieszanymi uczuciami. Mimo że niepokój budził wzrost potęgi Niemiec, żaden z polityków zachodnich nie chciał ryzykować wybuchu wojny, która mogłaby przerodzić się w kolejny konflikt światowy. Owo ciche przyzwolenie Zachodu doprowadziło do zwiększenia się śmiałości Hitlera i planów nowych aneksji, zrealizowanych przez rozbiór Czechosłowacji pomiędzy 1938 i 1939 rokiem.

Polecamy również:

Komentarze (1)
Wynik działania 1 + 4 =
plansowa
2020-05-08 10:55:24
pomocne w zadaniu z chistori
Ostatnio komentowane
dobre
• 2022-01-28 10:51:38
bardzo mi się podobała książka ,,Drzewo do samego nieba"
• 2022-01-24 12:21:34
super polecam te szkołę !!!!!!
• 2022-01-23 15:43:46
super szkoła
• 2022-01-23 15:36:46
Łatwiej z Pitagorasa niż z tak skomplikowanego wzoru
• 2022-01-23 10:30:13