Anschluss Austrii - historia, przyczyny i skutki - Kryzys sudecki

W roku 1935 Adolf Hitler oficjalnie zrzucił ograniczenia nałożone na Niemcy przez traktat wersalski, rozpoczynając nowy okres w dziejach Niemiec. Intensywne zbrojenia i rozwój niemieckiego przemysłu ciężkiego były zapowiedzią przygotowywania się Niemiec do kolejnego konfliktu. Należy jednak pamiętać o tym, że Adolf Hitler i jego otoczenie zdawało sobie sprawę z tego, że przygotowania do wojny mogą potrwać kilka lat. W tym też czasie Niemcy prowadziły politykę zastraszania sąsiadów i prób bezkrwawych aneksji terytorialnych, zakończonych dopiero oporem stawionym przez Polskę.

Pierwszym państwem europejskim poddanym presji III Rzeszy była Austria, pozostałość po dawnym cesarstwie Austro – Węgier. Większość Austriaków czuła się etnicznie Niemcami, mimo poczucia odrębności państwowej. Od początku lat trzydziestych widać jednak wzrastające poparcie i aktywną działalność grup pronazistowskich, które chciały przekonać społeczeństwo do połączenia się z Niemcami. Traktat wersalski zabraniał połączenia Austrii i Niemiec, stąd też taka akcja spowodowałaby wzrost napięcia międzynarodowego. Ostatecznie jednak Adolf Hitler podjął decyzję o wprowadzeniu owego planu w życie, w celu „przetestowania” europejskiej opinii publicznej.

Do „Anschlussu” (czyli przyłączenia) Austrii doszło pomiędzy 12 a 13.03.1938 roku. Wojska niemieckie przekroczyły bez przeszkód granicę państwową i zajęły kraj, entuzjastycznie witane przez mieszkańców. Dosyć prędko Austrię wcielono w struktury Rzeszy, a dawne organizacje państwowe stały się organami administracji lokalnej. Jednocześnie zaś niemieckie siły porządkowe rozpoczęły wyszukiwanie i tępienie wszelkich prób oporu i niechęci wobec nowego porządku.

Kraje zachodnie zareagowały na aneksję Austrii z mieszanymi uczuciami. Mimo że niepokój budził wzrost potęgi Niemiec, żaden z polityków zachodnich nie chciał ryzykować wybuchu wojny, która mogłaby przerodzić się w kolejny konflikt światowy. Owo ciche przyzwolenie Zachodu doprowadziło do zwiększenia się śmiałości Hitlera i planów nowych aneksji, zrealizowanych przez rozbiór Czechosłowacji pomiędzy 1938 i 1939 rokiem.

Polecamy również:

Komentarze (1)
Wynik działania 1 + 1 =
plansowa
2020-05-08 10:55:24
pomocne w zadaniu z chistori
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
"Treść wiersza bezpośrednio nawiązuje też do istniejących wówczas, tajnych układó...
• 2024-07-02 05:43:44
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42