Przemiany gospodarcze w Polsce po 1989 r. - główne kierunki zmian - strona 2

upadło, na skutek nasycenia rynku i braku środków na dalszy rozwój, duże znaczenie miała zwłaszcza likwidacja monopolu państwowego na prowadzenie handlu zagranicznego, w przedsiębiorstwach, którym udało się przertwać i rozwijać w nowych wzrosła wydajność pracy w porównaniu z sytuacja sprzed 1989 roku;

- prywatyzacja gospodarki – w 1988 roku sektor prywatny wytwarzał w Polsce aż 19% wartości PKB (najwięcej spośród krajów socjalistycznych), prywatyzacja miała trzy formy: prywatyzację bezpośrednią, komercjalizację (przekształcenie przedsiębiorstwa w jednoosobową spółkę skarbu państwa), likwidację przedsiębiorstwa z przyczyn ekonomicznych (los ten spotkał m.in. państwowe gospodarstwa rolne), procesom prywatyzacji objęte zostało od 1990 roku ponad 7,5 tys. przedsiębiorstw państwowych, w 2011 roku w Polsce były już tylko (wg systemu REGON) 194 przedsiębiorstwa państwowe;

- bezpośrednie inwestycje zagraniczne – w okresie 1990-2002 zagraniczne firmy zainwestowały w Polsce (poprzez kupno polskich zakładów lub budowę nowych) ponad 65 mld dolarów USA, a w okresie 2003-2012 prawie 105 mld Euro, najwięcej inwestycji napłynęło do naszego kraju z Niemiec, Holandii/Niderlandów i USA, do największych

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

  • Użytkowanie ziemi w Polsce - struktura, formy, zmiany

    W strukturze użytkowania ziemi można wyróżnić w naszym kraju:- użytki rolne, zajmujące 18,8 mln ha (60,2% powierzchni kraju),- grunty leśne, zajmujące 9,6 mln ha (30,7% powierzchni kraju ),- grunty pod wodami 648 tys. ha (2% powierzchni kraju),- grunty zabudowane i zurbanizowane 1,59 mln ha (5,1% powierzchni... Więcej »

  • Bogactwa naturalne Polski - występowanie, przykłady

    Pod pojęciem bogactwa (lub zasoby) naturalne rozumiemy przede wszystkim surowce mineralne będące zasobami nieodnawialnymi.Poza nimi termin ten odnosi się też do:- zasobów niewyczerpywalnych (powietrze oraz energia słoneczna, geotermalna, wiatru i wód płynących)oraz zasobów odnawialnych i... Więcej »

  • Sektory gospodarki w Polsce - geografia

    Gospodarka na poziomie krajowym tradycyjnie dzielona jest na 3 sektory: rolnictwo (sektor I), przemysł (sektor II) i usługi (sektor III). Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 2 + 2 =
werfgthjk
2017-06-07 18:26:34
takie nic :/
Ostatnio komentowane
po jakiego uda ktoś to wymyślał
czarnypjes • 2021-10-17 16:53:04
doobry artykuł
Jan Marcalik • 2021-10-15 16:22:46
XD
Xd • 2021-10-15 13:34:06
Es
Olek • 2021-10-15 13:30:44