Przemiany gospodarcze w Polsce po 1989 r. - główne kierunki zmian

Po 1989 roku zaczął się proces przechodzenia polskiej gospodarki z systemu gospodarki centralnie sterowanej do systemu gospodarki wolnorynkowej (kapitalistycznej). Transformacji gospodarczej towarzyszyła transformacja ustrojowa.

Główne zmiany gospodarcze, które miały miejsce w Polsce po 1989 roku to:

- uwolnienie cen, które regulowane są od tej pory przez popyt i podaż (urealnienie cen i likwidacja ograniczeń w imporcie towarów stała się przyczyną tego, że towary pojawiły się w sklepach i nie trzeba było ich reglamentować), urealnienie cen spowodowało ich wzrost i inflację (utratę wartości przez pieniądz), dopiero kilka lat po 1989 roku  udało się zredukować tempo wzrostu cen, elementem dostosowania systemu finansowego do nowego poziomu cen była denominacja złotego w 1995 roku (nowy złoty miał 10 tys. razy większą wartość niż stary złoty),
do dnia dzisiejszego proces uwalniania cen nie w pełni się zakończył (nie uwolniono m.in. cen energii elektrycznej i gazu dla odbiorców indywidualnych);

- wzrost wolności gospodarczej i rozwój ludności (w latach 1990-1994 powstało ponad 800 tys. nowych przedsiębiorstw – gł. o małym kapitale i zajmujących się handlem), wiele z nich w następnych latach

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach
Komentarze (1)
Wynik działania 1 + 5 =
werfgthjk
2017-06-07 18:26:34
takie nic :/
Ostatnio komentowane
siema 3tiw3
mrożon • 2020-11-30 08:21:47
SUPER DZIĘKI BARDZO
PO PROSTU KULFON • 2020-11-29 18:49:53
dzięki
twój stary • 2020-11-28 14:23:27
super
andrzej • 2020-11-28 13:21:14
dzięki !! przydało się
kocik • 2020-11-27 19:23:33