Przemiany gospodarcze w Polsce po 1989 r. - główne kierunki zmian

Po 1989 roku zaczął się proces przechodzenia polskiej gospodarki z systemu gospodarki centralnie sterowanej do systemu gospodarki wolnorynkowej (kapitalistycznej). Transformacji gospodarczej towarzyszyła transformacja ustrojowa.

Główne zmiany gospodarcze, które miały miejsce w Polsce po 1989 roku to:

- uwolnienie cen, które regulowane są od tej pory przez popyt i podaż (urealnienie cen i likwidacja ograniczeń w imporcie towarów stała się przyczyną tego, że towary pojawiły się w sklepach i nie trzeba było ich reglamentować), urealnienie cen spowodowało ich wzrost i inflację (utratę wartości przez pieniądz), dopiero kilka lat po 1989 roku  udało się zredukować tempo wzrostu cen, elementem dostosowania systemu finansowego do nowego poziomu cen była denominacja złotego w 1995 roku (nowy złoty miał 10 tys. razy większą wartość niż stary złoty),
do dnia dzisiejszego proces uwalniania cen nie w pełni się zakończył (nie uwolniono m.in. cen energii elektrycznej i gazu dla odbiorców indywidualnych);

- wzrost wolności gospodarczej i rozwój ludności (w latach 1990-1994 powstało ponad 800 tys. nowych przedsiębiorstw – gł. o małym kapitale i zajmujących się handlem), wiele z nich w następnych latach

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

  • Użytkowanie ziemi w Polsce - struktura, formy, zmiany

    W strukturze użytkowania ziemi można wyróżnić w naszym kraju:- użytki rolne, zajmujące 18,8 mln ha (60,2% powierzchni kraju),- grunty leśne, zajmujące 9,6 mln ha (30,7% powierzchni kraju ),- grunty pod wodami 648 tys. ha (2% powierzchni kraju),- grunty zabudowane i zurbanizowane 1,59 mln ha (5,1% powierzchni... Więcej »

  • Bogactwa naturalne Polski - występowanie, przykłady

    Pod pojęciem bogactwa (lub zasoby) naturalne rozumiemy przede wszystkim surowce mineralne będące zasobami nieodnawialnymi.Poza nimi termin ten odnosi się też do:- zasobów niewyczerpywalnych (powietrze oraz energia słoneczna, geotermalna, wiatru i wód płynących)oraz zasobów odnawialnych i... Więcej »

  • Sektory gospodarki w Polsce - geografia

    Gospodarka na poziomie krajowym tradycyjnie dzielona jest na 3 sektory: rolnictwo (sektor I), przemysł (sektor II) i usługi (sektor III). Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 3 + 4 =
werfgthjk
2017-06-07 18:26:34
takie nic :/
Ostatnio komentowane
jest ok ale malo wyczerpujace
eloelo • 2021-09-27 18:06:06
Łatwe
iwg • 2021-09-25 09:34:05
spoko
- • 2021-09-23 17:57:14
Przydatne na sprawdzian;)
Yoka • 2021-09-22 18:14:29
extra dziękuje
lol • 2021-09-21 15:40:54