Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.
ZAMKNIJ X
Właściciel:
Drukuj
Drukuj
Rozmiar
AAA

Ochrona przyrody w Polsce - geografia - strona 2

nieożywionej (jest ich 157, o łącznej powierzchni prawie 9 km2, są to ważne pod względem naukowym i dydaktycznym miejsca występowania formacji geologicznych, skamieniałości i tworów mineralnych, przykładem jest stanowisko dokumentacyjne TRIAS – miejsce nagromadzenia skamieniałości gadów sprzed 225 mln lat w kopalni iłów w Krasiejowie w województwie opolskim),
- użytki ekologiczne (jest ich 6 952, o powierzchni 516,5 km2, są to pozostałości ekosystemów naturalnych, których ochrona służy zachowaniu bioróżnorodności biologicznej, mogą to być oczka wodne, kępy drzew, starorzecza, skarpy itp.),
- zespoły krajobrazowo-przyrodnicze (jest ich 324, o łącznej powierzchni 949,3 km2, są to fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego warte ochrony ze względu na walory przyrodnicze, takie jak projektowany na Górnym Śląsku Kłodnicko-Widowski Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy, który w zamyśle obejmie Wzgórza Widowskie, oraz kilka zespołów pałacowych i zabytkowych kościołów wraz z terenami rolnymi i leśnymi),
- obszary NATURA 2000 (jest ich 983, obejmują 93 626,6 km2).

Poza pomnikami przyrody (obiekty punktowe) są to obiekty obszarowe. Najbardziej rygorystycznie przyroda chroniona jest w parkach narodowych

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Zobacz również

Losowe zadania

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 1 =
Ostatnio komentowane
smieszny
helena • 2020-07-09 09:40:55
Pomylono kąty
dsf • 2020-06-22 16:11:37
wow
Kasia • 2020-06-17 11:55:30
jezu ale trudne
iwo • 2020-06-16 18:19:06
dzieki
halinka • 2020-06-15 11:00:28