Parki krajobrazowe w Polsce - największe, charakterystyka

Parki krajobrazowe to obszary chronione zarówno z powodu ich wartości przyrodniczych, jak również historycznych i kulturowych oraz walorów krajobrazowych. Celem ich tworzenia jest zachowanie wymienionych powyżej wartości oraz ich i popularyzacji.

W porównaniu z rezerwatami przyrody i z parkami narodowymi ochrona przyrody w parkach krajobrazowych jest dużo mniej rygorystyczna. W parku krajobrazowym można prowadzić działalność gospodarczą z pewnymi tylko ograniczeniami, które służą zachowaniu środowiska przyrodniczego. Tworzenie parków krajobrazowych z reguły przyczynia się też do aktywizacji turystyki w regionie; jego terytorium ma bowiem poza ochroną przyrody służyć rekreacji krajoznawczej (turystyce nie pobytowej), wypoczynkowi oraz edukacji.

W Polsce w roku 2011 znajdowało się 121 parków krajobrazowych o łącznej powierzchni prawie 2,61 mln ha (około 8% powierzchni Polski). Najstarszym z nich jest Suwalski Park Krajobrazowy, utworzony w 1976 roku, największym zaś Park Krajobrazowy Doliny Baryczy, o powierzchni ponad 84 tys. ha (840 km2).

Najstarszy w Polsce Suwalski Park Krajobrazowy (o powierzchni ok. 62,8 km2) położony jest na Pojezierzu Północnosuwalskim w województwie podlaskim. Ochronie podlega krajobraz młodoglacjalny z: jeziorami polodowcowymi (w tym najgłębszym w Polsce Jez. Hańcza), głazowiskami będącymi skupiskami głazów narzutowych (np. głazowisko Bachanowo), kemami i ozami (oz turtulski), chronione gatunki roślin (np. storczyk kukułka krwista) i zwierząt (np. bóbr, błotniak stawowy, czy padalec zwyczajny) oraz obiekty kulturowe: grodziska Jaćwingów, pozostałości osadnictwa starowierców i inne.

Jednym ze starszych i większych parków krajobrazowych jest też Park Krajobrazowy Orlich Gniazd. Utworzono go w 1980 roku, ma powierzchnię ok. 608 km2. Rozciąga się w regionie wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej od Częstochowy po Olkusz i Dąbrowę Górniczą. Chroniona jest tu rzeźba krasowa (wapienne ostańce i jaskinie), ruiny średniowiecznych zamków oraz liczne chronione gatunki roślin (np. endemit warzucha polska, czy lilia złotogłów) i zwierząt (np. lelek kozodój).

Inne znane parki krajobrazowe to m.in.: Mazurski Park Krajobrazowy, Nadmorski Park Krajobrazowy, Kazimierski Park Krajobrazowy, czy Chęcińsko-Kielecki Park Krajobrazowy

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 5 =
Ostatnio komentowane
a.....
• 2023-12-01 09:03:43
Prosze
• 2023-11-30 20:33:57
Wynik działania 4 + 4 = 8
• 2023-11-28 19:45:38
bardzo zły
• 2023-11-28 18:48:02
jest oki
• 2023-11-28 17:25:48