Czynniki lokalizacji przemysłu - przykłady - geografia - strona 6

do tak rygorystycznych norm ograniczających szkodliwość zakładów dal środowiska przyrodniczego,
z kolei utrudnienia celne przy wwozie produktów do danego kraju mogą zachęcać do tworzenia zakładów przemysłowych w tym kraju przez firmy chcące sprzedawać tam swoje produkty,
władze państwowe mogą zachęcać inwestorów do tworzenia i przejmowania zakładów przemysłowych w danym regionie przez tworzenie specjalnych stref ekonomicznych, w których obowiązują zwolnienia podatkowe – w Polsce utworzone je w regionach występowania dużego bezrobocia, gdzie upadły dawne komunistyczne zakłady produkcyjne, w Chinach w latach 80.tych XX wieku były one enklawami gospodarki kapitalistycznej w państwie komunistycznym – stosującym model gospodarki nakazowo-rozdzielczej).

Wśród teorii pozwalających określić optymalną lokalizację zakładów przemysłowych do klasycznych należy „teoria najniższych kosztów” opracowana na początku XX wieku przez niemieckiego geografa, ekonomistę i socjologa Alfreda Webera.
Zakładał on, że największe znaczenie w generowaniu kosztów produkcji mają koszty transportu surowców i półproduktów wykorzystywanych w produkcji i gotowego wyrobu do rynków zbytu.
Optymalna lokalizacja zakładu zależała

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

 • Od rzemiosła do przemysłu - rozwój działalności przetwórczej

  Działalność przemysłowa nie jest pierwszym rodzajem działalności produkcyjnej nie związanej z rolnictwem. Rozwój przemysłu zapoczątkowany w połowie XVIII wieku był poprzedzony przez produkcję rzemieślniczą. Więcej »

 • Przemysł paliwowo-energetyczny na świecie

  Przemysł paliwowo-energetyczny jest gałęzią przemysłu zajmującą się wydobyciem surowców energetycznych i ich przetwarzaniem na paliwa i energię elektryczną. Więcej »

 • Przemysł metalurgiczny na świecie

  Jedną z najważniejszych gałęzi przemysłu jest przemysł metalurgiczny. Do działalności przemysłu metalurgicznego zaliczane jest:- wydobywanie rud metali (chociaż nie zawsze, zdarza się, że jako przemysł metalurgiczny rozumiemy tylko przerób tych rud),- ich wstępna obróbka (gł. wzbogacanie rud),-... Więcej »

 • Przemysł elektromaszynowy na świecie

  Przemysł elektromaszynowy (a w każdym razie niektóre jego branże) zaliczany jest do nowoczesnych gałęzi przemysłu, a stopień jego rozwoju jest wskaźnikiem poziomu rozwoju gospodarczego. W przemyśle elektromaszynowym wytwarzane produkty z reguły są znacznie przetworzone; produkcja tego przemysłu wymaga... Więcej »

 • Przemysł chemiczny na świecie

  Jedną z najważniejszych gałęzi współczesnego przemysłu jest przemysł chemiczny. Przemysł chemiczny jest kapitałochłonny, ale większość jego branży nie wymaga licznej siły roboczej – większość procesów technologicznych daje się więc łatwo zautomatyzować. Zakłady produkcyjne tego przemysłu... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 5 =
Ostatnio komentowane
Ładnie napisane ale nie wiem czy młody umysł ogarnie tyle nowych pojęć. Myślę, że ...
Sandra Rydzewska • 2021-10-24 15:00:48
.
z • 2021-10-24 14:48:34
O
O • 2021-10-24 13:18:33
xd
twojstary • 2021-10-24 12:18:46
"Asymptoty to proste, do których wykres funkcji zbliża się dowolnie blisko ale nigdy ic...
Mich • 2021-10-24 10:21:02