Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.
ZAMKNIJ X

Gospodarka leśna w Polsce - leśnictwo i łowiectwo - Geografia

Ostatnio komentowane
JA OGOLNIE EHM TAK OGOLNIE TO LUBIE JESC I WPI3RDALAC
MINECRAFT ZYCIEM • 2019-05-26 22:01:08
ł
g • 2019-05-26 15:48:42
hfdhfdhhdfhfdhfdhdfhhfdhfdhvhjkvfhjjkvfhfhdhkhvjfkhjvfhkvdkvhô
xd • 2019-05-26 15:53:02
WOS jest gowniany
Dru • 2019-05-26 10:53:45
Nic a tąd się nie dowiedziałam
Kalina • 2019-05-24 18:36:01
Właściciel:
Drukuj
Drukuj
Rozmiar
AAA

Leśnictwo obok rolnictwa i rybołówstwa zaliczane jest do I działu gospodarki.

Lasy w 2011 zajmowały ok. 9,1 mln ha, co stanowi 29,2% powierzchni ogólnej kraju. Powierzchnia ta powoli, ale sukcesywnie rośnie (m.in. w związku z zalesianiem g) Rozmieszczenie lasów w Polsce nie jest równomierne. Największą lesistością charakteryzują się województwa: lubuskie – 49,0%, podkarpackie – 37,4% i pomorskie – 36,2% , najmniejszą za s województwa: łódzkie – 21,1% i mazowieckie – 22,7%.
Wśród drzewostanów największy udział mają te z przewagą sosny – prawie 60%, mniejszą powierzchnię zajmują drzewostany z przewagą: brzozy – 7,3% (zwykle są to drzewostany przejściowe na gruntach zalesianych), dębu – 7,1%, świerk – 6,3% (gł. w górach), buk – 5,6% i olsza – 5,4%.
Około 81,5% powierzchni lasów w Polsce stanowią lasy państwowe, w większości zarządzane przez przedsiębiorstwo lasy państwowe. Reszta lasów – zajmujących 18,5% powierzchni całkowitej lasów – to lasy prywatne.
Problemem polskich lasów jest uszkodzenie drzew (m.in. efekt zanieczyszczenia powietrza i kwaśnych deszczy). Tylko 14% powierzchni drzewostanów w Polsce to drzewostany nie uszkodzone. Przeważają na szczęście drzewostany słabo uszkodzone –

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

 • Górnictwo w Polsce - geografia

  Polska ma długie tradycje rozwoju górnictwa, sięgające czasów prehistorycznych (np. neolityczna kopalnia krzemienia pasiastego w Krzemionkach Opatowskich). Obecnie w Polsce wydobywa się duze ilości: węgla kamiennego i brunatnego, gazu ziemnego, rud miedzi (bogatych również w srebro), rud cynku... Więcej »

 • Rolnictwo w Polsce - charakterystyka - Geografia

  Rolnictwo (łącznie z leśnictwem i rybołówstwem) zaliczane jest do I działu gospodarki narodowej. Do dnia dzisiejszego w polskim rolnictwie (łącznie z leśnictwem i rybołówstwem) zatrudnione jest ok. 15,5% ogółu pracujących. Udział rolnictwa w tworzeniu PKB Polski wyniósł w 2011 roku tylko... Więcej »

 • Rybołówstwo i rybactwo w Polsce - geografia

  Rybołówstwo morskie i rybactwo śródlądowe nie są w Polsce dobrze rozwinięte mimo szerokiego dostępu Polski do morza. Wynika to z niewielkiego spożycia ryb przez Polaków (średnio ok. 12 kg/osobę rocznie, dwa razy mniej niż średnio w Unii Europejskiej) oraz z ograniczeń połowów na Bałtyku,... Więcej »

 • Budownictwo i przemysł w Polsce - charakterystyka, gałęzie - Geografia

  Przemysł i budownictwo zaliczane są do drugiego działu gospodarki. Zasadniczo działalność przemysłową dzieli się na przemysł wydobywczy i przemysł przetwórczy. W zestawieniach statystycznych wyodrębnia się jeszcze działalność związaną z produkcją i dostarczaniem energii elektrycznej, gazu, ciepła,... Więcej »

 • Inwestycje zagraniczne w Polsce - geografia

  Po 1989 roku zaczął się proces przechodzenia polskiej gospodarki z systemu gospodarki centralnie sterowanej do systemu gospodarki wolnorynkowej (kapitalistycznej). Jednym z ważnych elementów tego procesu była prywatyzacja gospodarki, w której znaczący udział ma kapitał zagraniczny (zwłaszcza... Więcej »

Komentarze (0)
5 + 4 =