Górnictwo w Polsce - geografia

Polska ma długie tradycje rozwoju górnictwa, sięgające czasów prehistorycznych (np. neolityczna kopalnia krzemienia pasiastego w Krzemionkach Opatowskich). Również w Średniowieczu i czasach późniejszych górnictwo na ziemiach polskich dobrze się rozwijało – np. wydobycie ołowiu i srebra w Olkuszu i okolicach, soli w Wieliczce, czy jeden z pierwszych regionów wydobycia ropy naftowej na świecie na Podkarpaciu.

W 2011 roku wydobyto w Polsce:
- ok. 76,5 mln ton węgla kamiennego (jeszcze w połowie lat 90.tych wydobywano ok. 135 mln ton, a w roku 1980 ponad 190 mln ton),
- prawie 63 mln ton węgla brunatnego (największe wydobycie osiągnięto w roku 1988 - ok. 73 mln ton),
- ponad 5 800 mln m3 gazu ziemnego (wydobycie powoli wzrasta od 1990 roku),
- tylko 618 tys. ton ropy naftowej (wydobycie po dużym wzroście na przełomie lat 90.tych XX wieku i pierwszej dekady XXI wieku stopniowo spada),
- ponad 33,1 mln ton rud i koncentratów miedzi (początki wydobycia i przerobu rud miedzi w w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym w 1960 roku, w ostatnim 10-leciu niewielki wzrost wydobycia),
- ok. 2,35 mln ton rud cynku i ołowiu (w 2009 roku), w której zawarte było ok. 89 tys. ton cynku i 34 tys. ton ołowiu,
- z polimetalicznych rud metali w okolicy Lubina i Głogowa pozyskiwane jest też srebro (ok. 1,27 tys. ton rocznie, dzięki czemu Polska jest największym producentem srebra w Europie), złoto, ołów, molibden, nikiel i rzadki metal ren;
- ok. 1,25 mln ton soli kamiennej – wydobycie wzrosło ok. 1,5 razy od 2000 roku,
- prawie 660 tys. ton siarki rodzimej (największe wydobycie ok. 1980 roku – ok. 5,15 mln ton, jeszcze w 2000 roku prawie 1,4 mln ton – gł. w Tarnobrzeskim okręgu Przemysłowym, gdzie w 1953 roku odkryto duże złoża siarki), obecnie zapotrzebowanie na siarkę rodzimą na rynkach światowych jest niewielkie,
duże ilości surowce skalne - prawie 41 mln ton wapieni i margli (do produkcji topników hutniczych oraz cementu i wapna), ponad 15 mln ton piasków krzemionkowych i kwarcowych oraz 1,5 mln ton gipsów i anhydrytów.

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 3 =
Ostatnio komentowane
ok
• 2024-05-20 16:01:25
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53