Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.
ZAMKNIJ X
Właściciel:
Drukuj
Drukuj
Rozmiar
AAA

Surowce energetyczne w Polsce - występowanie, wykorzystanie

Surowce energetyczne napędzają gospodarkę. Stąd są surowcami o znaczeniu strategicznym dla funkcjonowania państw. Ich powszechne wykorzystanie uczyniło też nasze życie łatwiejszym i bezpieczniejszym.

Polska gospodarka oparta jest na paliwach kopalnych (silniej niż w przypadku wielu innych państw Europy). W produkcji energii elektrycznej dominuje węgiel kamienny i brunatny (pochodzące głównie ze źródeł krajowych), z kolei transport zależny jest głównie od ropy naftowej, która niemal w całości pochodzi z importu. Coraz większe znaczenie jako paliwo samochodowe oraz w ogrzewaniu zyskuje gaz ziemny.
Udział paliw kopalnych w wytwarzaniu energii pierwotnej w Polsce wynosi ok. 94%, w tym udział węgla kamiennego i brunatnego 56%, ropy naftowej 25% i gazu ziemnego 13%.
W produkcji energii elektrycznej dominacja węgli kopalnych jest jeszcze bardziej widoczna – 88% produkcji energii elektrycznej pochodzi z węgla (w tym ok. 2/3 z węgla kamiennego i ok. 1/3 z węgla brunatnego). Ok. 3% energii elektrycznej pochodzi ze spalania gazu ziemnego i 2% ze spalania ropy naftowej. Pozostałe 7% to energia elektryczna produkowana ze źródeł odnawialnych (najwięcej ze spalania biomasy).

Udokumentowane zasoby

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Zobacz również

 • Rolnictwo w Polsce - charakterystyka - Geografia

  Rolnictwo (łącznie z leśnictwem i rybołówstwem) zaliczane jest do I działu gospodarki narodowej. Do dnia dzisiejszego w polskim rolnictwie (łącznie z leśnictwem i rybołówstwem) zatrudnione jest ok. 15,5% ogółu pracujących. Udział rolnictwa w tworzeniu PKB Polski wyniósł w 2011 roku tylko ok. 3,5%. Rów...

  Więcej
 • Rybołówstwo i rybactwo w Polsce - geografia

  Rybołówstwo morskie i rybactwo śródlądowe nie są w Polsce dobrze rozwinięte mimo szerokiego dostępu Polski do morza. Wynika to z niewielkiego spożycia ryb przez Polaków (średnio ok. 12 kg/osobę rocznie, dwa razy mniej niż średnio w Unii Europejskiej) oraz z ograniczeń połowów na Bałtyku, które w osta...

  Więcej
 • Gospodarka leśna w Polsce - leśnictwo i łowiectwo - Geografia

  Leśnictwo obok rolnictwa i rybołówstwa zaliczane jest do I działu gospodarki.

  Więcej
 • Budownictwo i przemysł w Polsce - charakterystyka, gałęzie - Geografia

  Przemysł i budownictwo zaliczane są do drugiego działu gospodarki. Zasadniczo działalność przemysłową dzieli się na przemysł wydobywczy i przemysł przetwórczy. W zestawieniach statystycznych wyodrębnia się jeszcze działalność związaną z produkcją i dostarczaniem energii elektrycznej, gazu, ciepła, uzdatnianiem i dostarcza...

  Więcej
 • Inwestycje zagraniczne w Polsce - geografia

  Po 1989 roku zaczął się proces przechodzenia polskiej gospodarki z systemu gospodarki centralnie sterowanej do systemu gospodarki wolnorynkowej (kapitalistycznej). Jednym z ważnych elementów tego procesu była prywatyzacja gospodarki, w której znaczący udział ma kapitał zagraniczny (zwłaszcza bezpośrednie inwestycje zagranicz...

  Więcej

Losowe zadania

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 2 =
Ostatnio komentowane
Pomylono kąty
dsf • 2020-06-22 16:11:37
wow
Kasia • 2020-06-17 11:55:30
jezu ale trudne
iwo • 2020-06-16 18:19:06
dzieki
halinka • 2020-06-15 11:00:28
Rzym podbity przez barbarzyńców powoli całkowicie zamierał. Styl romański jest uprosz...
Badacz wlotów i upadków cywilizacji • 2020-06-11 21:16:11