Sektor usług w Polsce - struktura, kierunki zmian

Sektor usług zatrudnia obecnie w Polsce 56,7% pracowników (w 1989 roku tylko ok. 30%) i tworzy 64% wartości polskiego PKB. Wzrost znaczenia sektora usług jest ważnym świadectwem transformacji gospodarki socjalistycznej w kapitalistyczna, a zarazem dowodem na jej unowocześnianie się.

Należy jednak mieć świadomość, że współcześnie wiele przedsiębiorstw prowadzi zarazem działalność produkcyjną, jak i usługową (np. PKN Orlen produkuje paliwa, które potem sprzedaje odbiorcom detalicznym na swojej sieci stacji paliwowych).

Wśród usług wyróżniamy te:
- tradycyjne, w bardziej szczegółowym podziale gospodarki zaliczane do III sektora gospodarki (handel, transport i komunikacja, usługi noclegowe i gastronomiczne, usługi dla ludności, świadczone przez prywatne podmioty gospodarcze jak np. usługi fryzjerskie itp.);
- usługi zaawansowane zaliczane do IV sektora gospodarki, skierowane w dużym stopniu dla przedsiębiorstw (usługi bankowe, ubezpieczeniowe, usługi doradcze, reklama i inne), ich znaczenie wzrasta we współczesnej gospodarce, korzystając zaś z procesów globalizacyjnych zachodzących w gospodarce światowej polskie firmy (zajmujące sie np. fakturowaniem, czy usługami internetowymi) świadczą swoje usługi na zasadzie outsourcingu wielkim koncernom miedzynarodowym;
- usługi dla społeczeństwa (świadczone gł. przez instytucje publiczne)  zaliczane do V sektora gospodarki - ochrona zdrowia, edukacja, badania naukowe, administracja państwowa, wymiar sprawiedliwości, policja i wojsko, częściowo podlegały one prywatyczacji w ostatnicj 20 latach (póli co prywatna służba zdroia i prywatne szkoły).

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach
Komentarze (1)
Wynik działania 4 + 5 =
sad
2018-04-16 12:25:28
qewswwesad
Ostatnio komentowane
Stary siedzi na wersalce i...
Stary • 2020-10-29 19:18:40
good!
g00dguy • 2020-10-29 18:59:42
xd
luka • 2020-10-29 09:49:59
fajny
lily • 2020-10-29 09:21:27
p
sm • 2020-10-29 08:05:04