Sektor usług w Polsce - struktura, kierunki zmian

Sektor usług zatrudnia obecnie w Polsce 56,7% pracowników (w 1989 roku tylko ok. 30%) i tworzy 64% wartości polskiego PKB. Wzrost znaczenia sektora usług jest ważnym świadectwem transformacji gospodarki socjalistycznej w kapitalistyczna, a zarazem dowodem na jej unowocześnianie się.

Należy jednak mieć świadomość, że współcześnie wiele przedsiębiorstw prowadzi zarazem działalność produkcyjną, jak i usługową (np. PKN Orlen produkuje paliwa, które potem sprzedaje odbiorcom detalicznym na swojej sieci stacji paliwowych).

Wśród usług wyróżniamy te:
- tradycyjne, w bardziej szczegółowym podziale gospodarki zaliczane do III sektora gospodarki (handel, transport i komunikacja, usługi noclegowe i gastronomiczne, usługi dla ludności, świadczone przez prywatne podmioty gospodarcze jak np. usługi fryzjerskie itp.);
- usługi zaawansowane zaliczane do IV sektora gospodarki, skierowane w dużym stopniu dla przedsiębiorstw (usługi bankowe, ubezpieczeniowe, usługi doradcze, reklama i inne), ich znaczenie wzrasta we współczesnej gospodarce, korzystając zaś z procesów globalizacyjnych zachodzących w gospodarce światowej polskie firmy (zajmujące sie np. fakturowaniem, czy usługami internetowymi) świadczą swoje usługi na zasadzie outsourcingu wielkim koncernom miedzynarodowym;
- usługi dla społeczeństwa (świadczone gł. przez instytucje publiczne)  zaliczane do V sektora gospodarki - ochrona zdrowia, edukacja, badania naukowe, administracja państwowa, wymiar sprawiedliwości, policja i wojsko, częściowo podlegały one prywatyczacji w ostatnicj 20 latach (póli co prywatna służba zdroia i prywatne szkoły).

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

 • Komunikacja w Polsce - geografia

  Transport umożliwia przepływ osób i towarów, ułatwiając codzienne życie i umożliwiając poprawne funkcjonowanie gospodarki. W naszym kraju (ale także na całym niemalże świecie) obserwujemy wzrost ruchliwości osób połączony ze wzrostem oczekiwań odnośnie do jakości realizowanych usług... Więcej »

 • Handel zagraniczny Polski - geografia

  Handel zagraniczny w węższym znaczeniu obejmuje odpłatną wymianę towarów (ich sprzedaż za granicę - eksport oraz zakup za granicą - import). Wartość polskiego importu wynosiła w 2011 roku prawie 623,4 mld złotych, zaś wartość eksportu nieco ponad 558,7 mld złotych.Bilans handlowy (saldo wymiany... Więcej »

 • Polska turystyka - geografia - statystyki

  Usługi turystyczne stanowią ważne źródło dochodu dla samorządów (np. nadmorskie gminy Krynica Morska w województwie pomorskim i Rewal w województwie zachodniopomorskim znalazły się w 2012 roku w pierwszej piątce najbogatszych gmin w Polsce pod względem dochodów w przeliczeniu na 1... Więcej »

 • Czwarty sektor gospodarki - definicja, usługi

  Pod pojęciem czwartego sektora gospodarki rozumiane są usługi zaawansowane, skierowane w dużym stopniu dla przedsiębiorstw: usługi bankowe, ubezpieczeniowe, usługi doradcze, reklama, usługi z zakresu IT (technik informatycznych i telekomunikacyjnych) i inne. Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 4 + 4 =
sad
2018-04-16 12:25:28
qewswwesad
Ostatnio komentowane
Fajne polecam dobrze opracowane
• 2023-09-26 19:47:13
Bardzo fajne .
• 2023-09-26 11:20:23
Oku
• 2023-09-25 20:58:38
Muszę na poniedziałek napisać coś o "portret z pelargoniami" ale niestety tu nie znala...
• 2023-09-24 10:07:26
Gitówa
• 2023-09-19 21:19:02