Handel zagraniczny Polski - geografia

Handel zagraniczny w węższym znaczeniu obejmuje odpłatną wymianę towarów (ich sprzedaż za granicę - eksport oraz zakup za granicą - import). Wartość polskiego importu wynosiła w 2011 roku prawie 623,4 mld złotych, zaś wartość eksportu nieco ponad 558,7 mld złotych.
Bilans handlowy (saldo wymiany towarów) naszego kraju był więc w 2011 roku ujemny, wynosząc ok. -64,6 mld złotych.

W kilku ostatnich miesiącach 2012 roku i w kilku miesiącach 2013 roku Polska po raz pierwszy od bardzo wielu lat zanotowała dodatni bilans handlowy.

Zarówno eksport, jak i import jest bardzo zróżnicowany pod względem struktury towarowej.
Przeważa eksport i import maszyn i urządzeń oraz sprzętu elektrycznego i elektrotechnicznego (23,5% wartości eksportu i 22% wartości importu) oraz sprzętu transportowego, a w szczególności:
w eksporcie
samochodów, podzespołów i części do produkcji/montażu samochodów, monitorów i telewizorów, mebli, sprzętu komputerowego, przewodów elektrycznych i światłowodów, miedzi rafinowanej, koksu, lekarstw, opon oraz innych produktów z gumy i innych,
w imporcie
samochodów oraz podzespołów i części do ich produkcji i montażu, farmaceutyków, podzespołów do produkcji i montażu odbiorników radiowych, telefonów i telewizorów oraz gotowego sprzętu RTV, sprzętu komputerowego, ropy naftowej i gazu ziemnego, części i akcesoria dla maszyn biurowych, ciekłych kryształów i obwodów scalonych.

Najważniejszym partnerem handlowym Polski zarówno w odniesieniu do eksportu, jak i importu są Niemcy – w roku 2011 przypadało na nie 22% wartości polskiego importu i 26% wartości polskiego importu. W polskim eksporcie następne miejsca zajmują: Wielka Brytania i Republika Czeska (oba ponad 6% wartości polskiego eksportu). W imporcie na kolejnych miejscach po Niemczech są: Rosja – 12% wartości importu (gł. surowce paliwowe) i Chiny – 6,7% wartości importu (głównie towary przemysłowe). Duże rozmiary ma też wymiana handlowa z Austrią, Belgią, Francją, Hiszpanią, Niderlandami/Holandią, Słowacją, Szwecją, Ukrainą i Włochami, a więc z sąsiadami i wysoko rozwiniętymi krajami Europy Zachodniej.
Poza Europą ważnymi partnerami handlowymi Polski są potęgi przemysłowe i handlowe Azji Południowej i Wschodniej – wspomniana Chiny, Republika Korei i Japonia (głównie w Polskim imporcie) oraz USA (wielkość wymiany wzrosła od 2000 roku, ale mniej niż w przypadku wymiany handlowej z państwami UE).

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

  • Komunikacja w Polsce - geografia

    Transport umożliwia przepływ osób i towarów, ułatwiając codzienne życie i umożliwiając poprawne funkcjonowanie gospodarki. W naszym kraju (ale także na całym niemalże świecie) obserwujemy wzrost ruchliwości osób połączony ze wzrostem oczekiwań odnośnie do jakości realizowanych usług... Więcej »

  • Polska turystyka - geografia - statystyki

    Usługi turystyczne stanowią ważne źródło dochodu dla samorządów (np. nadmorskie gminy Krynica Morska w województwie pomorskim i Rewal w województwie zachodniopomorskim znalazły się w 2012 roku w pierwszej piątce najbogatszych gmin w Polsce pod względem dochodów w przeliczeniu na 1... Więcej »

  • Czwarty sektor gospodarki - definicja, usługi

    Pod pojęciem czwartego sektora gospodarki rozumiane są usługi zaawansowane, skierowane w dużym stopniu dla przedsiębiorstw: usługi bankowe, ubezpieczeniowe, usługi doradcze, reklama, usługi z zakresu IT (technik informatycznych i telekomunikacyjnych) i inne. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 3 =
Ostatnio komentowane
Błąd w roku urodzenia. Jesienin urodził się w 1895 roku.
• 2024-04-14 15:08:13
lub9ie życię m0i dr0dz3
• 2024-04-14 11:30:33
Co za wstyd pomyśleć, że ja nie istnieje.
• 2024-04-12 15:30:23
supier
• 2024-04-11 18:27:13
bardzo pomocne
• 2024-04-09 17:22:24